ตารางเปรียบเทียบกลุ่มทำงาน 3 ระบบ

รถเข็นไฟฟ้ากลุ่มล้อหลังใหญ่

ตารางเปรียบเทียบกลุ่มล้อแม็กซ์12นิ้ว

รถเข็นไฟฟ้าล้อหลังเล็ก

ตารางเปรียบเทียบกลุ่มน้ำหนักเบา

รถเข็นไฟฟ้าน้ำหนักเบา

ตารางเปรียบเทียบกลุ่มปรับเอนนอน

รถเข็นไฟฟ้าปรับเอนนอน

ตารางเปรียบเทียบกลุ่มเบาะกว้าง

รถเข็นไฟฟ้าเบาะกว้าง