Monthly Archives: มีนาคม 2020

นำรถเข็นไฟฟ้าไปใช้งานนอกสถานที่
การนำรถเข็นไฟฟ้าและวีลแชร์ไฟฟ้าไปใช้งานนอกสถานที่

การที่จะนำรถเข็นไฟฟ้าหรือวีลแชร์ไฟฟ้าออกไปใช้งานนอกสถานที่ไม่ใช่เรื่องยาก หลายๆท่านเป็นกังวลว่าเมื่อซื้อรถเข็นไฟฟ้าไปแล้วจะไม่สามารถนำออกไปใช้งานนอกสถานที่ได้หรือรถเข็นไฟฟ้าจะพับเก็บไม่ได้มีขนาดใหญ่ แต่รถเข็นไฟฟ้าทุกรุ่นสามารถพับเก็บใส่ท้ายรถออกไปใช้งานนอกบ้านได้ หากเน้นใช้งานนอกบ้านเป็นส่วนใหญ่ให้เลือกเป็นรถเข็นไฟฟ้าที่มีน้ำหนักเบา หากไม่ได้ต้องยกขึ้นยกลงทุกวันก็ไม่จำเป็นที่ต้องเลือกรถเข็นไฟฟ้าที่น้ำหนักเบาสุด อาจเลือกเป็นรถเข็นไฟฟ้าที่น้ำหนักกลางๆก็ได้ [...]

ความปลอดภัยของรถเข็นไฟฟ้า
ระบบความปลอดภัยของรถเข็นไฟฟ้าและวีลแชร์ไฟฟ้า

ในปัจจุบันรถเข็นไฟฟ้าและวีลแชร์ไฟฟ้ามีมากมายหลายรุ่นให้ได้เลือกใช้งานตามความเหมาะสม มีผู้นิยมใช้งานรถเข็นไฟฟ้าและวีลแชร์ไฟฟ้ามากขึ้นและแพร่หลายขึ้น รถเข็นไฟฟ้าและวีลแชร์ไฟฟ้าช่วยให้ผู้ใช้งานไปไหนมาไหนได้สะดวกและสามารถพึ่งพาตัวเองได้ ลดภาระของผู้ดูแล ที่แตกต่างจากแต่ก่อนที่ใช้เป็นรถเข็นแมนนวน ต้องมีผู้ดูแลคอยช่วยเข็นและผู้ใช้งานต้องใช้มือหมุนล้อเองทำให้เกิดการบาดเจ็บระหว่างใช้งานได้บ่อยๆ รถเข็นไฟฟ้าและวีลแชร์ไฟฟ้าได้เสริมความปลอดภัยเพิ่มเติมจากรถเข็นทำธรรมดาให้ผู้ใช้งานได้รู้สึกมั่นใจและรู้สึกปลอดภัยมากยิ่งขึ้นในขณะใช้งาน [...]