รถเข็นไฟฟ้าที่ดีที่สุด
รถเข็นไฟฟ้า ผู้ช่วยช่วยให้การเดินทางของชีวิต

มีคนเคยกล่าวไว้ว่า ชีวิตก็เหมือนกับการเดินทาง เป้าหมายไม่ใช่เป็นเส้นชัยเพียงอย่างเดียว แต่หากเป็นสิ่งต่างๆที่เราพบเจอระหว่าง การเดินทางนั้นด้วย ความหมายที่กล่าวมานั้นก็คือ ประสบการณ์ต่างๆที่ไม่สามารถที่จะเล่าสู่กันฟังจากคนหนึ่งสู่คนหนึ่งได้ หากแต่ต้องได้เรียนรู้และมีความรู้สึกร่วมกับประสบการณ์นั้นจริงๆด้วยตัวท่านเอง เป็นประสบการณ์เฉพาะบุคคลแต่ละคนไป และไม่สามารถที่จะอธิบายให้คนอื่นฟังได้เท่ากับการไปพบเจอและดำเนินด้วยตัวเอง ดังนั้น เมื่อชีวิตคือการเดินทาง ทางแห่งการมีชีวิตที่ความสุขก็คือการเดินทางออกไปใช้ชีวิตที่ความสุขในทุกๆวัน [...]

houseforold
เมื่อต้องดูแลผู้สูงอายุในบ้าน ต้องเตรียมอะไรบ้าง

การดูแลผู้สูงอายุที่บ้านนนั้น เป็นงานที่ต้องการการทุ่มเททั้งเรื่องเวลาและความพยายามอย่างมาก ให้ฐานะลูกหลานที่ต้องทำหน้าที่ดูแลท่านในยามแก่ชรา เราควรใส่ใจถึงความต้องการของผู้สูงอายุ และปัจจัยด้านอื่นเพื่อเป็นแนวทางในการเลือกวิธีการดูแลท่าน อย่างไรก็ตามหากผู้สูงอายุตัดสินใจมาอยู่ร่วมด้วยกันกับเราที่บ้านแล้ว เป็นที่แน่นอนว่าต้องมีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมและโครงสร้างบ้างอย่างในบ้านเพื่อความปลอดภัย และเพื่อสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุ ดังนั้นเราจึงควรศึกษาพื้นฐานของการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้ดูแล และสมาชิกในครอบครัวท่านอื่นๆ ด้วย [...]