มอเตอร์รถเข็นไฟฟ้า Brush&Brushless

มอเตอร์รถเข็นไฟฟ้า DC Brush Motor กับ DC Brushless Motor

เมื่อต้องการซื้อรถเข็นไฟฟ้าสักคัน จะสังเกตเห็นว่ารถเข็นไฟฟ้าแต่ละรุ่นนั้นจะมีความแตกต่างกันทั้งโครงสร้าง ขนาดล้อ แบตเตอรี่และมอเตอร์ ซึ่งบางรุ่นจะใช้ DC Brush Motor หรือ DC Brushless Motor แล้วสงสัยกันไหมว่า มอเตอร์ทั้ง 2 ชนิดนี้คืออะไร และมีข้อแตกต่างอะไรกันบ้าง รถเข็นไฟฟ้า Cruisemate จึงสรุปความแตกต่างของมอเตอร์ทั้ง 2 ชนิดมาให้เข้าใจได้ง่าย และต้องเลือกใช้มอเตอร์ชนิดไหนถึงจะคุ้มค่ามากที่สุด

มอเตอร์คืออะไร

                มอเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่ทำให้รถเข็นไฟฟ้าขับเคลื่อนได้ โดยจะขึ้นอยู่กับกำลังและชนิดของมอเตอร์ ซึ่งมอเตอร์ที่ใช้กับรถเข็นไฟฟ้านั้นจะมีอยู่ 2 ประเภทหลักๆ คือ DC Brush Motor และ DC Brushless Motor ซึ่งแต่ละชนิดจะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันออกไป ดังนี้

DC Brush Motor

DC Brush Motor เป็นมอเตอร์ชนิดที่มีแปรงถ่าน รถเข็นไฟฟ้าส่วนใหญ่นิยมใช้มอเตอร์ชนิดนี้เพราะมีราคาถูกกว่า แต่อายุการใช้งานจะสั้นกว่า DC Brushless Motor เพราะมอเตอร์ชนิดนี้เมื่อใช้งานไปสักระยะหนึ่งแปรงถ่านที่อยู่ด้านในมอเตอร์จะเริ่มสึกหรอทำให้รถเข็นไฟฟ้าขับเคลื่อนช้าลง แต่หากแปรงถ่านหมดมอเตอร์จะไม่ทำงานหรือทำงานผิดปกติ แต่สามารถเปลี่ยนแปรงถ่านใหม่แล้วกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิม

กลับสู่สารบัญ

DC Brushless Motor

DC Brushless Motor เป็นมอเตอร์ชนิดที่ไม่มีแปรงถ่าน จึงทำให้มีอายุการใช้งานยาวนานกว่า ไม่ต้องดูแลรักษามาก และรถเข็นไฟฟ้าที่มีมอเตอร์ชนิดนี้จะส่งกำลังแรงขับเคลื่อนได้ดีกว่า แต่ข้อเสียมอเตอร์ชนิดนี้ก็มีราคาสูงขึ้นตามไปด้วย

กลับสู่สารบัญ

รถเข็นไฟฟ้าขับเคลื่อนได้ทุกที่หรือไม่

                การขับเคลื่อนของรถเข็นไฟฟ้านอกจากจะขึ้นอยู่กับชนิดมอเตอร์แล้ว กำลังของมอเตอร์ก็เป็นอีกสิ่งสำคัญที่เป็นปัจจัยในการเลือกซื้อ ยิ่งมีกำลังสูงมากเท่าไหร่ ยิ่งทำให้รถเข็นไฟฟ้านั้นมีแรงส่ง สามารถขับเคลื่อนได้ในพื้นผิวต่างๆได้ดีมากขึ้น

                ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วรถเข็นไฟฟ้าจะมีกำลังมอเตอร์ข้างละ 250 วัตต์ จำนวน 2 ตัว ทำงานแยกอิสระจากกัน และเนื่องจากมอเตอร์จะติดตั้งไว้กับล้อข้างซ้ายและขวา ผู้ใช้งานสามารถกลับรถเข็นโดยหมุนอยู่กับที่ได้ โดยไม่จำเป็นต้องตีวงเลี้ยวกว้างเพื่อกลับรถ และสามารถใช้งานในพื้นที่ต่างๆได้ดี เช่น พื้นถนน สนามหญ้า ทางขรุขระ ลูกระนาด หรือขึ้นทางลาดชันได้สูงสุด 35 องศา

กลับสู่สารบัญ

สรุปมอเตอร์ชนิดไหนดีกว่ากัน

                จะเห็นได้ว่ามอเตอร์ทั้ง 2 ชนิดมีข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกัน ซึ่ง DC Brush Motor จะใช้กับรถเข็นไฟฟ้าเป็นส่วนใหญ่เพราะมีราคาถูกหรือสามารถเปลี่ยนแปรงถ่านแล้วกลับมาใช้งานได้ ส่วน DC Brushless Motor จะมีราคาค่อนข้างสูงจึงทำให้รถเข็นไฟฟ้าที่ใช้มอเตอร์ชนิดนี้มีราคาสูงตามไปด้วย

              ก่อนเลือกซื้อนอกจากจะต้องดูชนิดมอเตอร์แล้วควรดูกำลังของมอเตอร์ควบคู่ไปด้วย มอเตอร์ที่มีกำลังเยอะก็ทำให้รถเข็นไฟฟ้าเคลื่อนที่ได้ดีกว่ามอเตอร์ที่มีกำลังน้อย เพราะโดยรวมแล้วอายุการใช้งานของมอเตอร์ทั้ง 2 ชนิดมีอายุการใช้งานยาวนานพอๆกัน

กลับสู่สารบัญ

โดยสรุปแล้วสามารถเลือกรถเข็นไฟฟ้ามอเตอร์ชนิดใดก็ได้
แต่ให้ดูกำลังมอเตอร์เป็นหลักดีกว่าครับ

หากต้องการข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อรถเข็นไฟฟ้าเพิ่มเติม
สามารถอ่านบทความได้ที่นี่