วิธีการดูแลรถเข็นไฟฟ้า

การดูแลรักษารถเข็นไฟฟ้าและวีลแชร์ไฟฟ้า

             รถเข็นไฟฟ้าและวีลแชร์ไฟฟ้าเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุ ผู้ที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือผู้ที่มีปัญหาในการเดิน ซึ่งรถเข็นไฟฟ้าและวีลแชร์ไฟฟ้าเป็นรถเข็นที่มีอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆประกอบกัน เพื่อทำงานประสานกัน ช่วยให้รถสามารถขับเคลื่อนได้โดยที่ไม่ต้องใช้แรงคนเข็น หรือใช้แรงของผู้ใช้งานใช้มือหมุนล้อเอง

            การทำงานของรถเข็นไฟฟ้าและวีลแชร์ไฟฟ้าจะใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ และบังคับควบคุมทิศทางด้วยจอยสติ๊กเป็นหลัก ดังนั้นรถเข็นไฟฟ้าหรือวีลแชร์ไฟฟ้าจึงต้องมีการดูแลรักษามากกว่ารถเข็นธรรมดาเพื่อให้ใช้งานรถเข็นไฟฟ้าและวีลแชร์ไฟฟ้าได้นานยิ่งขึ้น

สารบัญเนื้อหา

การดูแลแบตเตอรี่

การดูแลจอยสติ๊ก

การดูแลมอเตอร์

สรุปวิธีการดูแลรถเข็นไฟฟ้า

การดูแลแบตเตอรี่

สำหรับการดูแลรถเข็นไฟฟ้าและวีลแชร์ไฟฟ้าสิ่งที่ต้องดูแลเป็นพิเศษคือ “แบตเตอรี่” ของรถเข็นไฟฟ้าเพราะเป็นอุปกรณ์ที่ให้พลังงานเพื่อการขับเคลื่อน

ดูแลแบตเตอรี่รถเข็นไฟฟ้า

ควรใช้งานรถเข็นไฟฟ้าบ่อยๆ

ดังนั้นการดูแลแบตเตอรี่ที่ดีผู้ใช้งานหรือผู้ดูแลควรใช้งานรถเข็นไฟฟ้าหรือวีลแชร์ไฟฟ้าให้สม่ำเสมอ ไม่ควรจอดรถเข็นไฟฟ้าหรือวีลแชร์ไฟฟ้าทิ้งไว้เป็นเวลานานๆ เพื่อให้แบตเตอรี่ได้หมุนเวียนประจุไฟฟ้า

ไม่ควรชาร์จแบตเตอรี่บ่อยๆ

การใช้งานของแบตเตอรี่รถเข็นไฟฟ้าจากแบตเต็มจนถึงแบตหมด สามารถใช้งานได้สูงสุด 25-30 กิโลเมตร (ซึ่งขั้นอยู่กับสภาพพื้นผิวและน้ำหนักของผู้ใช้งาน) และผู้ใช้งานสามารถสังเกตสถานะของแบตเตอรี่ได้ตรงแถบไฟด้านบนสุดของจอยสติ๊ก หากเหลือไฟสีแดง 2 จุดสุดท้าย ให้ชาร์จแบตเตอรี่ได้เลย โดยที่ผู้ใช้งานไม่จำเป็นต้องชาร์จแบตเตอรี่บ่อยๆ เพราะการชาร์จแบตเตอรี่บ่อยจนเกินไปจะเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้แบตเตอรี่เสื่อมเร็วกว่าอายุการใช้งาน

ชาร์จไฟอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

แนะนำให้ผู้ใช้งานใช้แบตเตอรี่ให้เหลือน้อยที่สุดแล้วค่อยนำแบตเตอรี่ไปชาร์จ จะช่วยให้แบตเตอรี่มีอายุการใช้งานที่นานขึ้น และหากผู้ใช้งานไม่ค่อยได้ใช้งานรถเข็นไฟฟ้าหรือวีลแชร์ไฟฟ้า ให้นำแบตเตอรี่ออกมาชาร์จไฟไว้ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อเป็นการกระตุ้นประจุของแบตเตอรี่

หากจอดรถเข็นไฟฟ้าหรือวีลแชร์ไฟฟ้าทิ้งไว้เป็นเวลานานๆโดยที่ไม่ใช้งานและไม่นำแบตเตอรี่ออกมาชาร์จไฟจะทำให้แบตเตอรี่เสื่อมเร็วกว่าอายุการใช้งานและชาร์จไฟไม่เข้า ทำให้รถเข็นไฟฟ้าหรือวีลแชร์ไฟฟ้าใช้งานไม่ได้

กลับสู่สารบัญ

การดูแลจอยสติ๊ก

การดูแล “จอยสติ๊ก” ก็เป็นสิ่งจำเป็นอีกอย่างหนึ่ง เพราะจอยสติ๊กเป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่มีไว้สำหรับบังคับและควบคุมทิศทางของรถเข็นไฟฟ้าหรือวีลแชร์ไฟฟ้าให้ทำงาน ผู้ใช้งานสามารถบังคับคันโยกไปตามทิศทางต่างๆที่ต้องการได้อย่างอิสระ หากจอยสติ๊กมีปัญหาจะทำให้รถเข็นไฟฟ้าใช้งานในระบบบังคับไฟฟ้าไม่ได้

ดูแลจอยสติ๊กรถเข็นไฟฟ้า


ซึ่งในตัวจอยสติ๊กจะมีแผงวงจรควบคุมโปรแกรมต่างๆที่ทำให้รถเข็นไฟฟ้าทำงาน แต่จอยสติ๊กมีความปลอดภัยในการใช้งานอยู่ระดับหนึ่ง ซึ่งจอยสติ๊กจะมีซิลกันน้ำเพื่อป้องกันไม่ให้ความชื้นหรือน้ำซึมเข้าไปในแผงวงจร

หลีกเลี่ยงการโดนน้ำ

ดังนั้นการใช้งานและการดูแลรักษาจอยสติ๊กที่ดีผู้ใช้งานควรหลีกเลี่ยงการใช้งานเมื่อมีฝนตก และไม่ควรทำน้ำหกบนตัวจอยสติ๊ก แต่หากหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆ ให้ผู้ใช้งานหรือผู้ดูแลใช้ผ้าแห้งเช็ดให้อุปกรณ์ไฟฟ้าให้แห้งสนิทแล้วค่อยเปิดใช้งาน ที่สำคัญไม่ควรเปิดใช้งานจอยสติ๊กในขณะที่อุปกรณ์ไฟฟ้าเปียกน้ำ เพราะอาจจะทำให้เป็นอันตรายทั้งรถเข็นไฟฟ้าและต่อตัวผู้ใช้งานเอง

ไม่ใช้งานในขณะที่อุปกรณ์เปียก

และหากขอบยางกันน้ำขาดหรือชำรุดควรแก้ไขเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำหรือความชื้นซึมเข้าอุปกรณ์ และเนื่องจากเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญควรหลีกเลี่ยงการกระแทกที่รุนแรงเพราะจะทำให้จอยสติ๊กรวนและทำงานผิดปกติ เช่นควบคุมทิศทางไม่ได้หรือบังคับขับเคลื่อนรถเข็นไฟฟ้าไม่ได้

กลับสู่สารบัญ

การดูแลมอเตอร์

อีกหนึ่งอุปกรณ์ที่ทำให้รถเข็นไฟฟ้าหรือวีลแชร์ไฟฟ้าเคลื่อนที่ได้คือ “มอเตอร์” รถเข็นไฟฟ้าจะมีมอเตอร์ที่ใช้ในการขับเคลื่อนทั้งสองข้าง ซึ่งมีการทำงานอิสระแยกข้างซ้าย กับข้างขวา ทำให้รถเข็นไฟฟ้าสามารถขับเคลื่อนได้อย่างอิสระ และใช้วงเลี้ยวในการเลี้ยวแคบ สามารถหมุนรอบตับได้ใช้งานในพื้นที่แคบๆได้

ดูแลมอเตอร์รถเข็นไฟฟ้า

เปลี่ยนระบบก่อนทำงาน

รถเข็นไฟฟ้าหรือวีลแชร์ไฟฟ้าสามารถใช้งานได้ทั้งระบบไฟฟ้า และระบบแมนนวนผู้ช่วยเข็น ซึ่งการดูแลรักษามอเตอร์ที่ดีคือผู้ใช้งานหรือผู้ดูแลไม่ควรฝืนเข็นรถเข็นไฟฟ้าหรือวีลแชร์ไฟฟ้าในขณะที่ใช้งานเป็นระบบไฟฟ้า เพราะจะทำให้ฝืนการทำงานของมอเตอร์และเกิดกระแสไฟร้อนทำให้มอเตอร์ได้รับความเสียหายและเกิดอาการผิดปกติเวลาใช้งาน

แนะนำให้ผู้ใช้งานและผู้ดูแลเปลี่ยนระบบมอเตอร์ให้เป็นระบบแมนนวลก่อนทุกครั้ง ที่ต้องการใช้คนเข็นหรือใช้มือหมุนล้อเอง

หลีกเลี่ยงการใช้งานในพื้นที่น้ำขัง

และที่สำคัญควรหลีกเลี่ยงพื้นที่ๆมีน้ำท่วมขังสูงเพราะจะทำให้น้ำเข้ามอเตอร์และทำให้มอเตอร์ทำงานขัดข้องได้

กลับสู่สารบัญ

สรุปวิธีการดูแลรักษารถเข็นไฟฟ้าเบื้องต้น

ดังนั้นวิธีการดูแลรักษารถเข็นไฟฟ้าและวีลแชร์ไฟฟ้าที่ดีคือ ผู้ใช้งานต้องพยายามใช้งานรถเข็นไฟฟ้าหรือวีลแชร์ไฟฟ้าให้สม่ำเสมอเป็นประจำ ใช้งานให้แบตเตอรี่เหลือน้อยที่สุดแล้วค่อยชาร์จแบต สามารถสังเกตปริมาณแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่ได้จากแถบแสดงไฟแบตเตอรี่บนจอยสติ๊ก หากผู้ใช้งานไม่ค่อยได้ใช้งานให้นำแบตเตอรี่ออกมาชาร์จแบตอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อเป็นการกระตุ้นแบตและป้องกันแบตเตอรี่เสื่อมเร็วกว่าอายุการใช้งาน

หลีกเลี่ยงการใช้งานเมื่อมีฝนตกหรือบริเวณที่มีน้ำท่วมขัง หากหลีกเลี่ยงไม่ได้ควรใช้ผ้าแห้งเช็ดอุปกรณ์ไฟฟ้าให้แห้งสนิทแล้วค่อยเปิดใช้งาน ไม่ควรเปิดใช้งานอุปกรณ์ฟ้าในขณะที่เปียกน้ำ หากต้องการทำความสะอาดสามารถใช้ผ้าชุปน้ำให้หมาดแล้วเช็ดทำความสะอาดได้ ไม่ควรใช้สายยางฉีดน้ำล้างรถเพราะจะทำให้น้ำซึมเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้าได้

ส่วนเบาะรองนั่งและพนักพิงเป็นเบาะฟองน้ำถอดซักทำความสะอาดได้ง่ายแห้งเร็ว ระวังการใช้แปลงขนแข็งเพราะจะทำให้เบาะเป็นขุยได้ หากเราดูแลรักษาดีก็จะทำให้รถเข็นไฟฟ้าและวีลแชร์ไฟฟ้ามีอายุการใช้งานที่ยาวนาน

กลับสู่สารบัญ