ข้อควรระวังในการใช้งานรถเข็นไฟฟ้า

8 ข้อควรระวังในการใช้งานรถเข็นไฟฟ้าให้ปลอดภัย

เนื่องจากรถเข็นไฟฟ้าคือการนำอุปกรณ์ไฟฟ้า ประกอบเข้ากับรถเข็นแมนนวล จึงถือว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดหนึ่ง ซึ่งอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชิ้นจะมีข้อปฏิบัติและข้อควรระวังเพื่อไม่ก่อให้เกิดอันตรายในขณะที่ใช้งาน ต่อผู้ใช้งานและรถเข็นไฟฟ้าของท่าน ดังนั้นผู้ใช้งานและผู้ดูแลควรศึกษาข้อมูลก่อนใช้งานทุกครั้ง

สารบัญเนื้อหา

หลีกเลี่ยงการใช้งานขณะที่ฝนตก

หลีกเลี่ยงการโดนน้ำหรือฉีดน้ำทำความสะอาด

หลีกเลี่ยงการโยน การกระแทก

หลีกเลี่ยงการใช้งานเมื่อทัศนวิสัยไม่ดี

ไม่ควรขับขี่ในพื้นที่แออัด

ไม่ควรขับถอยหลังขึ้นลงทางชัน

ห้ามขับขี่บนถนน หรือทางจราจร

วิธีนำขึ้นเครื่องบิน

สรุป

8ข้อควรระวังในการใช้งานรถเข็นไฟฟ้า2

หลีกเลี่ยงการใช้งานขณะที่ฝนตก

หลีกเลี่ยงการใช้งานในขณะที่ฝนตก หรือใช้งานบริเวณที่มีน้ำท่วมขัง แอ่งน้ำหรือพื้นที่เปียก หากกำลังใช้งานอยู่ มีฝนตกลงมา ให้รีบเข้าที่ร่มแล้วให้ปิดจอยสติ๊กทันที และถอดขั้วปลั๊กแบตเตอรี่ออก หลังจากนั้นใช้ผ้าเช็ดให้แห้งโดยเฉพาะบริเวณที่เป็นมอเตอร์ แบตเตอรี่ จอยสติ๊ก และสายไฟต่างๆ ทิ้งไว้สักพักรอจนกว่าอุปกรณ์ทุกส่วนแห้งสนิท แล้วจึงเปิดใช้งานต่อได้

หลีกเลี่ยงการโดนน้ำหรือฉีดน้ำทำความสะอาด

ห้ามราดน้ำหรือใช้สายยางฉีดใส่รถเข็นไฟฟ้า หากต้องการทำความสะอาด ให้ใช้ผ้าแห้งเช็ดทำความสะอาด ส่วนเบาะรองนั่งและพนักพิง สามารถถอดซักทำความสะอาดได้

หลีกเลี่ยงการโยน การกระแทก

หลีกเลี่ยงไม่ให้จอยสติ๊กหล่นกระแทก หรือโดนน้ำ เนื่องจากด้านในจอยสติ๊กจะมีแผงควบคุมการทำงานต่างๆและการบังคับทิศทางของรถเข็นไฟฟ้า หากโดนการกระแทกหรือเปียกน้ำ อาจจะทำให้แผงวงจรทำงานผิดปกติหรือใช้งานไม่ได้  ดังนั้นเมื่อต้องการพับเก็บรถเข็นใส่ท้ายรถยนต์ ให้นำรถเข็นไฟฟ้าฝั่งด้านที่มีจอยสติ๊กหรือตัวบังคับอยู่ด้านบน ไม่ควรไว้ด้านล่าง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการกระแทกระหว่างเคลื่อนย้าย

หลีกเลี่ยงการใช้งานเมื่อทัศนวิสัยไม่ดี

ไม่ควรใช้งานเมื่อมีทัศนวิสัยที่ไม่ดี เช่น ฝนตก หรือหมอกลงจัด หรือสภาพถนนที่เป็นดินโคลน พื้นทราย ใกล้หนองน้ำหรือคอลง

ไม่ควรขับขี่ในพื้นที่แออัด

สำหรับผู้ที่เริ่มใช้งานรถเข็นไฟฟ้าเป็นครั้งแรกให้ฝึกใช้งานในพื้นที่โล่ง หลีกเลี่ยงบริเวณที่มีคนแอดอัดหนาแน่น โดยเลือกความเร็วเป็นระดับ 1 ให้ผู้ใช้งานฝึกบังคับเดินหน้า ถอยหลัง เลี้ยวซ้ายและเลี้ยวขวาในพื้นที่โล่ง เพื่อให้เกิดความชำนาญ

ไม่ควรขับถอยหลังขึ้นลงทางชัน

เมื่อต้องการฝึกขับเคลื่อนขึ้น-ลงทางลาดชันควรบังคับด้วยไฟฟ้า ไม่ควรถอยหลังขับขึ้นหรือลงทางชัน และควรมีผู้ดูแลคอยดูแลความปลอดภัย และควรหลีกเลี่ยงขับขี่บนทางชัน หรือเนินเขาที่มีองศาเกินมาตรฐาน ห้ามขับขี่ขึ้น-ลงบันได และหลีกเลี่ยงพื้นต่างระดับที่ไม่มีเนินและมีความสูงเกินกว่า 5 ซม.

วิดีโอการใช้งานขึ้น-ลงทางลาดชัน

ห้ามขับขี่บนถนน หรือทางจราจร

เนื่องจากรถเข็นไฟฟ้าไม่จัดเป็นยานพาหนะ จึงไม่ควรขับขี่บนช่องทางจราจรของรถยนต์ และหากต้องการข้ามถนน หรือทางรถไฟ ควรหยุดรอสัญญาณไฟจราจรเพื่อความปลอดภัยทุกครั้ง

วิธีนำขึ้นเครื่องบิน

หากต้องการนำรถเข็นไฟฟ้าขึ้นเครื่องบิน แนะนำให้พับรถเข็นไฟฟ้า ถอดจอยสติ๊กแล้วนำวางไว้บริเวณระหว่างเบาะรองนั่ง เพื่อป้องกันการกระแทกขณะเคลื่อนย้าย ส่วนแบตเตอรี่ที่เป็นชนิดตะกั่วสามารถโหลดใต้ท้องเครื่องพร้อมกับตัวรถเข็นได้เลย แต่หากเป็นแบตเตอรี่ประเภทลิเธียมไอออน ให้ถอดแล้วนำแบตเตอรี่ถือขึ้นเครื่อง ส่วนตัวรถให้ห่อกันกระแทกและห่อหุ้มด้วยพลาสติก เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถมองเห็นสิ่งของที่อยู่ด้านใน เพื่อป้องกันการโยน หรือนำสิ่งของอื่นๆมาวางทับ เพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ

รีวิวท่องเที่ยวสิงคโปร์กับรถเข็นไฟฟ้า Cruisemate

สรุปข้อควรรถวังในการใช้งานง่าย

ในการใช้งานรถเข็นไฟฟ้าขอให้คำนึงถึงความปลอดภัย จึงควรศึกษาวิธีการใช้งานให้เข้าใจ และหมั่นตรวจเช็คอุปกรณ์ทุกชิ้นส่วนอย่างสม่ำเสมอ หากมีการชำรุดควรรีบแก้ไขปัญหาหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ทันที และก่อนใช้งานทุกครั้งควรตรวจเช็คอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งาน ที่สำคัญควรหลีกเลี่ยงปฏิบัติในข้อห้าม ข้อควรระวัง

กลับสู่สารบัญ