เริ่มต้นใช้งานรถเข็นไฟฟ้าได้อย่างปลอดภัย

เนื่องจากผู้สูงอายุ ผู้พิการนั้นไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกาย หรือเดินทางได้ไกลเหมือนวัยหนุ่มสาว แถมยังต้องระมัดระวังในเรื่องของการเดินทางมากเป็นพิเศษ รถเข็นไฟฟ้าจึงถูกออกแบบโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้งานเป็นหลัก เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ และเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกที่เป็นประโยชน์ต่อผู้สูงอายุ และผู้พิการให้สามารถกลับมาใช้ชีวิต ทำกิจกรรมได้อิสระเหมือนอย่างเคย ดังนั้นการเริ่มต้นใช้งานรถเข็นไฟฟ้าเป็นครั้งแรกและทุกครั้ง ต้องให้ปลอดภัย ผู้ใช้งาน และผู้ดูแลต้องทำอย่างไรบ้าง

สารบัญเนื้อหา

คู่มือปฏิบัติก่อนการใช้งาน

ข้อควรระวัง

การดูแลรักษารถเข็นไฟฟ้า

สรุปข้อปฏิบัติการใช้งานต่างๆ

คู่มือปฏิบัติก่อนการใช้งานรถเข็นไฟฟ้า

1 ก่อนการใช้งานรถเข็นไฟฟ้าทุกครั้งผู้ใช้งานหรือผู้ดูแลควรตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า แบตเตอรี่ จอยสติ๊ก และชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆว่ามีการทำงานผิดปกติหรือชิ้นส่วนใดส่วนหนึ่งหลุดหายไปหรือไม่

2 ก่อนจะเคลื่อนที่ไปยังตัวรถหรือลุกจากตัวรถ ผู้ใช้งานหรือผู้ดูแลควรล็อคเบรกมือ หรือเปลี่ยนเป็นระบบไฟฟ้าก่อน( สำหรับรถเข็นไฟฟ้าที่เป็นมอเตอร์เบรกไฟฟ้า) เพื่อป้องกันไม่ให้รถเคลื่อนที่ในขณะที่ผู้ใช้งานกำลังนั่ง-ลุก เพื่อเพิ่มความปลอดภัยมากขึ้น โดยที่ผู้ใช้งานสามารถเท้าแขน หรือดันตัวรถเพื่อช่วยพยุงตัวผู้ใช้งานได้เลย

3 ในขณะที่ผู้ใช้งานนั่งอยู่บนรถเข็นไฟฟ้า ควรตรวจสอบว่าเท้าและแขนของผู้ใช้งานอยู่บนตัวรถเรียบร้อย และเสื้อผ้า ชายกางเกงหรือชายกระโปรงส่วนใดส่วนหนึ่งมีติดอยู่กับล้อหรือส่วนที่เคลื่อนไหวหรือไม่

4 เมื่อเริ่มใช้งานเป็นครั้งแรก ให้ผู้ใช้งานฝึกบังคับคันโยกจอยสติ๊กในพื้นที่โล่ง หลีกเลี่ยงการใช้งานในพื้นที่แออัด มีผู้ดูแลคอยอยู่ด้วยตลอดเวลา เมื่อผู้ใช้งานเปิดจอยสติ๊ก ให้เลือกปรับระดับความเร็วให้อยู่ในระดับ 1 พร้อมดันคันโยกไปด้านหน้า ถอยหลัง เลี้ยวซ้าย เลี้ยวขวา ที่สำคัญควรขับเคลื่อนทิศทางเป็นเส้นตรงก่อน ไม่ควรขับเปลี่ยนทิศทางกะทันหันหรือเลี้ยวซ้าย-ขวาบ่อยๆพร้อมกับฝึกปล่อยมือเมื่อผู้ใช้งานตกใจหรือหากจะชนสิ่งของ

5 ในกรณีที่ต้องการขับขึ้นทางลาดชัน หรือบนเนินเขาสูง ผู้ใช้งานสามารถบังคับไฟฟ้าขับขึ้นและขับลงทางลาดชันได้เลย ไม่ควรบังคับไฟฟ้าถอยหลังลงหรือขึ้นทางลาดชันไม่ จำเป็นต้องมีผู้ดูแลคอยดูหรือประคองอยู่ด้านหลังตลอด ห้ามขับขี่รถเข็นไฟฟ้าขึ้นต่างทางระดับที่สูงเกินกว่า 5 ซม. (โดยเฉพาะทางต่างระดับที่ไม่มีเนินช่วย) หรือขั้นบันไดเด็ดขาด

6 หากอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น จอยสติ๊ก แบตเตอรี่ มอเตอร์ เปียกหรือโดนน้ำ ให้รีบปิดการใช้งานจอยสติ๊กและถอดแบตเตอรี่ออก แล้วใช้ผ้าแห้งเช็ดให้แห้งทันที เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำซึมเข้าไปในตัวอุปกรณ์ไฟฟ้า อีกทั้งผู้ใช้งานไม่ควรขับขี่บนพื้นที่เปียกน้ำ หนองน้ำ หรือดินโคลน

กลับสู่สารบัญ

ข้อควรระวังในการใช้งานรถเข็นไฟฟ้า

1 รถเข็นไฟฟ้าไม่ได้ถือเป็นรถยนต์ เพราะฉะนั้นไม่ควรขับขี่บนถนนหรือช่องทางขับรถยนต์ แต่สามารถนำไปใช้งานได้ในสถานที่ต่างๆ เช่นสวนสาธารณะ ห้างสรรพสิน โรงพยาบาล สถานที่ราชการ สนามบิน และรถเข็นไฟฟ้าบางรุ่นที่ออกแบบมาให้มีน้ำหนักเบาซึ่งเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์สำหรับผู้ใช้งานที่ต้องการเดินทางท่องเที่ยว หรือไปต่างประเทศ

2 ไม่ควรใช้งานเมื่อสภาพอากาศแปรปรวน หรือมีทัศนวิสัยที่ไม่ดี เช่น ฝนตก หมอกลงจัด พายุเข้า ลมแรง เป็นต้น

3 รถเข็นไฟฟ้าสามารถขับเคลื่อนได้ทุกสภาพพื้นผิว แต่ผู้ใช้งานควรหลีกเลี่ยงการบังคับทิศทางผ่านตะแกงร่องน้ำ หรือท่อระบายน้ำ เพราะอาจจะทำให้ล้อหน้าข้อรถเข็นติดไปกับร่องตะแกงน้ำ และไม่ควรขับขี่ใกล้บริเวณหนองน้ำ คลอง หรือริมน้ำที่ไม่รั้วกั้น

กลับสู่สารบัญ

การดูแลรักษารถเข็นไฟฟ้า

1 ควรใช้งานแบตเตอรี่อย่างสม่ำเสมอ หากไม่มีการใช้งานเป็นระยะเวลานาน ควรนำแบตเตอรี่ออกมาชาร์จไฟให้เต็มอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อป้องกันการเสื่อมและยืดอายุของแบตเตอรี่

2 ก่อนใช้งานทุกครั้งผู้ใช้งานหรือผู้ดูแลควรเช็คมอเตอร์ว่ามีการเปลี่ยนเป็นระบบไฟฟ้า หรือระบบแมนนวลตามที่ต้องการใช้งานก่อนอยู่แล้ว เพื่อป้องกันไม่ให้ระบบการทำงานของมอเตอร์ซับซ้อน หากใช้งานโดยไม่เป็นระบบก่อนเป็นเวลานาน อาจจะทำให้อายุการทำงานของมอเตอร์สั้นลง

3 เมื่อต้องการทำความสะอาดรถเข็นไฟฟ้า ให้ใช้ผ้าชุบน้ำบิดหมาดๆ แล้วสามารถเช็ดตามโครงสร้างและอุปกรณ์ไฟฟ้าของวีลแชร์ไฟฟ้าตามส่วนต่างๆได้เลย อีกทั้งเบาะรองนั่งและพนักพิงสามารถถอดออกมาเพื่อซักและทำความสะอาดได้ แต่ไม่ควรใช้แปรงขนแข็ง เพราะอาจจะทำให้ขนแปรงไปเกี่ยวทำให้เบาะขาด หรือลุ่ยออกได้

กลับสู่สารบัญ

สรุปข้อปฏิบัติการใช้งานต่างๆ

สำหรับผู้ใช้งานที่เริ่มต้นใช้งานรถเข็นไฟฟ้าเป็นครั้งแรก จำเป็นต้องมีผู้ดูแลอยู่ด้วยตลอดเวลา และไม่ควรขับขี่ในสถานที่ผู้คนแออัด พื้นทางต่างระดับต่างๆ หรือใกล้บริเวณหนองน้ำ แหล่งน้ำ หรือหากต้องการฝีกขับขึ้นทางลาดชัน เนินสูงจำเป็นต้องมีผู้ดูคอยประคองด้านหลัง และผู้ใช้งานควรยึดข้อปฏิบัติอื่นๆตามที่อธิบายไว้ข้างต้นอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ได้ใช้งานรถเข็นไฟฟ้าอย่างปลอดภัยและมีความสุขไปด้วยกัน

กลับสู่สารบัญ