เลือกรถเข็นไฟฟ้า
ให้เหมาะกับการใช้งาน

“เพราะรถเข็นไฟฟ้าที่ดีสุด
คือรถเข็นไฟฟ้าที่เหมาะกับผู้ใช้งานมากที่สุด”