บัตรทอง

สิทธิประกันสุขภาพแห่งชาติ สิทธิพื้นฐานที่คนไทยควรรู้

คนไทยทุกคนตั้งแต่เกิดจะได้รับสิทธิประกันสุขภาพ หรือบัตรทอง ที่เรารู้จักกันอยู่แล้ว แต่คนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าเราจะได้รับสิทธิอะไรบ้าง และอาจจะยังไม่เข้าใจ ต้องทำอย่างไรถึงจะได้รับสิทธิ มีสิทธิไหนบ้างที่ใช้ได้ รถเข็นไฟฟ้า Cruisemate จึงมาตอบข้อสงสัยเหล่านั้นกัน

สารบัญเนื้อหา

สิทธิประกันสุขภาพคือ

ใครบ้างที่มีสิทธิ

ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

ลงทะเบียนที่ไหน

ใช้สิทธิที่ไหน

สิทธิรักษา มีอะไรบ้าง

มีค่าใช้จ่ายมั้ย

สิทธิของคนท้อง มีอะไรบ้าง

สิทธิที่ไม่คุ้มครอง

ย้ายโรงพยาบาลยังไง

ใช้สิทธิรักษาได้ยังไง

สรุป

สิทธิประกันสุขภาพ คืออะไร

Cruisemate : สิทธิประกันสุขภาพ บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า บัตรทอง หรือบัตร 30 บาท ที่เรารู้จักกัน ซึ่งออกโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพหรือ สปสช. จะใช้เป็นหลักฐานในการยื่นเข้ารักษาตัวหน่วยบริการสาธารณสุขต่างๆ “ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย”

สมหญิง : แล้วมีสิทธิอื่นๆอีกบ้างมั้ย

Cruisemate : มีครับ สิทธิการรักษาพยาบาลของคนไทย ที่ควรได้รับแบ่งเป็น 5 กลุ่มใหญ่

 • สิทธิข้าราชการ เบิกค่ารักษาพยาบาลให้กับข้าราชการและบุคคลในครอบครัว (ได้ทั้งบิดา มารดา คู่สมรส บุตร ถูกต้องตามกฎหมาย) รับสิทธิที่รพ.ของรัฐ
 • สวัสดิการพนักงานท้องถิ่น คุ้มครองให้กับข้าราชการเมือง พนักงานลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และบุคคลในครอบครัว
 • สวัสดิการของหน่วยงานรัฐอื่นๆ คุ้มครองบริการรักษาพยาบาลให้กับพนักงานหน่วยงานของรัฐต่างๆ เช่น รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน รวมถึงบุคคลในครอบครัว
 • สิทธิประกันสังคม เข้ารับการรักษาพยาบาลที่รพ. ที่เลือกลงทะเบียนไว้
 • สิทธิประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทองหรือบัตร 30 บาท) คุ้มครองผู้ที่มีสัญชาติไทยและเลขบัตรประชาชน 13 หลัก ที่ไม่ได้รับสิทธิอื่นๆ จาก 4 ข้อที่กล่าวมา จะได้รับสิทธินี้แทนครับ

กลับสู่สารบัญ

อ่านเงื่อนไขและรายละเอียด
สิทธิประโยชน์ของประกันสังคม เพื่อไม่ให้เสียสิทธิ

ใครบ้างที่มีสิทธิ

บุคคลที่มีคุณสมบัติดังนี้ สามารถรับสิทธิประกันสุขภาพได้

 • ประชาชนคนไทยทุกคน ที่ไม่ได้เป็นข้าราชการหรือ รัฐวิสาหกิจ
 • เด็กแรกเกิด ที่ไม่มีประกันที่พ่อแม่ซื้อให้ หรือสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลจากพ่อหรือแม่
 • บุตรของข้าราชการที่บรรลุนิติภาวะ (อายุ 20 ปีขึ้นไป หรือสมรส)
 • บุตรของข้าราชการคนที่ 4 ขึ้นไป (สิทธิข้าราชการจำกัดการคุ้มครองใช้สิทธิได้สูงสุด 3 คน)
 • คนที่ขาดการส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคม หรือหมดสิทธิประกันสังคม
 • ข้าราชการที่เกษียณอายุก่อนกำหนด และไม่ได้รับบำเหน็จบำนาญ
 • ผู้ประกอบอาชีพอิสระ และไม่ได้เป็นผู้ประกันตน

กลับสู่สารบัญ

การเช็คสิทธิประกันสุขภาพ

สมหญิง : จะรู้ได้ยังไงว่ามีสิทธิหรือเปล่า

Cruisemate : สามารถเช็คสิทธิ ได้ 4 วิธี

 1. ไปติดต่อด้วยตนเอง ติดต่อที่โรงพยาบาล ของรัฐ และสถานพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สำนักงานเขตกทม. 19 เขต และสปสช. เขตพื้นที่ 1-13
 2. ผ่านทางโทรศัพท์ สายด่วน สปสช. 1330 กด 2 ตามด้วยเลขบัตรประชาชน 13 หลัก # กดโทรออก เปิดบริการ 24 ชั่วโมง หรือติดต่อเบอร์กลาง 02-1414000 ติดต่อในเวลาราชการ
 3. ทางเว็บไซต์ ของสปสช. >> nhso.go.th กรอกข้อมูลตามในลิงค์ได้เลย
 4. ทาง Application สปสช. ติดตั้งแอพผ่านทางโทรศัพท์มือถือ โดยสแกน QR Code ได้ทั้งระบบ Android และ ios เลือกใช้งานฟังก์ชันการเช็คสิทธิ

กลับสู่สารบัญ

ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

สมหญิง : อยากมีสิทธิประกันสุขภาพ เอกสารต้องมีอะไรบ้าง

Ceuisemate :

 • บัตรประจำตัวประชาชน (ถ้าเป็นเด็กที่ยังไม่มีบัตรประชาชน ให้ใช้สูติบัตรแทน)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • แบบคำร้องขอลงทะเบียน (รับได้ที่จุดลงทะเบียน)

กลับสู่สารบัญ

ลงทะเบียนได้ที่ไหน

สมหญิง : เตรียมเอกสารเรียบร้อยแล้ว ต้องไปลงทะเบียนสิทธิประกันสุขภาพที่ไหน

Cruisemate : อยู่กรุงเทพ หรือต่างจังหวัดครับ

สมหญิง : กรุงเทพ

Cruisemate : ถ้าอยู่กรุงเทพให้ติดต่อที่สำนักงานเขตที่กำหนด หรือรพ.ในเขตที่รับผิดชอบ

ส่วนต่างจังหวัดให้ติดต่อสถานพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ของจังหวัด สถานีอนามัย รพ.ของรัฐ

**กรณีที่เด็กอายุไม่เกิน 5 ปี พ่อแม่สามารถลงทะเบียนแทนได้**

กลับสู่สารบัญ

ใช้สิทธิได้ที่ไหนบ้าง

สมหญิง : แล้วสามารถไปใช้สิทธิประกันสุขภาพที่ไหนได้บ้าง

Cruisemate : ใช้ได้เฉพาะโรงพยาบาลที่เราเลือกไว้ แต่สามารถขอเปลี่ยนได้ไม่เกิน 4 ครั้งต่อปี  และเริ่มใช้สิทธิของที่ใหม่ได้หลังจาแจ้งเปลี่ยน 1 เดือน

กลับสู่สารบัญ

**ยกเว้นกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน หรือเกิดอุบัติเหตุ เราสามารถใช้สิทธิที่สถาพยาบาล อนามัยไหนก่อนก็ได้ แต่ต้องฉุกเฉินจริงๆนะครับ

ประกันสุขภาพมีสิทธิรักษาอะไรได้บ้าง

สมหญิง : สามารถใช้สิทธิประกันสุขภาพอะไรบ้าง

Cruisemate :

 • จ่ายค่าบริการ ค่ายา (ตั้งแต่การตรวจโรค วินิจฉัย การรักษา การป้องกันโรค คลอดบุตร ทำฟัน ค่ายา ค่าห้อง ค่าบริการส่งต่อ ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพ เด็กแรกเกิดจนถึง 60 ปีขึ้นไป )

 • อาการเจ็บป่วยทั่วไป ที่ไม่ใช่เจ็บป่วยฉุกเฉินใช้สิทธิประกันสุขภาพที่รพ.อะไรก่อนก็ได้

 • เจ็บป่วยฉุกเฉิน ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือป่วยฉุกเฉิน กะทันหัน อาการเข้าข่ายภาวะฉุกเฉินคือ หมดสติ ไม่รู้สึกตัว ไม่หายใจ หายใจเร็ว หอบ เหนื่อยรุนแรง เหงื่อแตก ตัวเย็น เจ็บหน้าอกฉับพลัน รุนแรง  แขนขาอ่อนแรงครึ่งซีก พูดไม่ชัด อาการชัก 

 • อุบัติเหตุทั่วไป และ อุบัติเหตุจากรถ ซึ่งอุบัติเหตุทั่วไป สามารถใช้สิทธิประกันสุขภาพเข้ารับการรักษาที่ใดก็ได้ที่อยู่ใกล้ที่สุด โดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง แต่ในกรณีที่เป็นอุบัติเหตุจากรถ

 • มีสิทธิในกรณีส่งต่อเพื่อรักษาต่อเนื่อง หากสถานพยาบาลที่รักษาตัวอยู่ เกินความสามารถของสถานพยาบาลนั้น จะถูกส่งต่อไปยังที่สถานพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่า

 • บริการฝากครรภ์ (ตรวจร่างกาย ประเมินสุขภาพ ดูแลรักษา ฉีดวัคซีน ให้คำแนะนำเบื้องต้น)

 • ดูแลสุขภาพเด็กเล็ก ช่วงอายุ 0-5 ปี (ตรวจร่างกาย ฉีดวัคซีนป้องกันวัณโรค ไวรัสตับอักเสบบี คอตีบ บาดทะยัก หัดเยอรมัน คางทูม ไข้หวัดใหญ่ วิตามิน ประเมินตรวจคัดกรองพัฒนาการของเด็ก ตรวจสายตา สุขภาพช่องปาก )

 • ดูแลสุขภาพเด็กโตและวัยรุ่น ช่วงอายุ 6-25ปี (ตรวจสุขภาพ ป้องกันโรคทั่วไป ฉีดวัคซีน ตรวจหาความผิดปติทางสายตา การได้ยิน ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการคัดกรองการติดเชื้อ HIV การตั้งครรภ์ที่ยังไม่พร้อม)

 • ผู้ใหญ่ ช่วงอายุ 25-58 ปี (ตรวจสุขภาพเบื้องต้น ฉีดวัคซีน คัดกรองความเสี่ยงของการสูบบุหรี่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมถึงสารเสพติด คัดกรองเบาหวาน โรคหัวใจ มะเร็งปากมดลูก

 • กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปี ขึ้นไป บริการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคทั่วไป ฉีดวัคซีน ตรวจคัดกรอง ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการออกกำลังกาย)

กลับสู่สารบัญ

เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับสิทธิรักษาพยาบาลให้มากขึ้น ลองชมคลิปนี้ได้เลยครับ

ต้องมีค่าใช้จ่ายมั้ย

สมหญิง : ถ้าใช้สิทธิประกันสุขภาพ แล้วต้องมีค่าใช้จ่ายอะไรอีกมั้ย

Cruisemate : ไม่มีค่าใช้จ่ายครับ ขึ้นอยู่กับอาการเจ็บป่วย หากไม่ได้เจ็บป่วยร้ายแรงหรือไม่ได้เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาล ไม่เกิน 72 ชั่วโมง

“แต่ต้องมาในเวลาทำการเท่านั้นนะครับ”

สมหญิง : ถ้าไม่สะดวกมาหาหมอในช่วงเวลาทำการ ต้องมีค่าใช้จ่ายมั้ย

Cruisemate : มีค่าใช้จ่ายครับ แม้ว่าจะเป็นกรณีเจ็บป่วยทั่วไปอาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

“ยกเว้นกรณีฉุกเฉินเท่านั้นที่มารักษาช่วงนอกเวลาทำการได้ และไม่มีค่าใช้จ่าย”

กลับสู่สารบัญ

สิทธิประกันสุขภาพสำหรับคนท้อง

สมหญิง : สิทธิของคนท้องมีอะไรบ้าง

Cruisemate : มีสิทธิได้รับบริการฟรี ดังนี้ครับ

 • ฝากครรภ์
 • ตรวจ โลหิตจางธาลัสซีเมีย ทั้งหญิงตั้งครรภ์และสามี
 • ตรวจคัดรอง ดาวน์ซินโดรม เฉพาะหญิงตั้งครรภ์ อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • ตรวจคัดกรอง ฮอร์โมนไทรอยด์ ในเด็กแรกเกิด
 • ป้องกันและยุติการตั้งครรภ์ที่ไม่ปลอดภัย
 • คุมกำเนิดในหญิงอายุต่ำกว่า 20 ปี (การใส่ห่วงอนามัย หรือฝังยาคุมกำเนิด)
 • คุมกำเนิดในหญิงอายุมากกว่า 20 ปี (การใส่ห่วงอนามัย หรือฝังยาคุมกำเนิด) เฉพาะในกรณีหลังยุติการตั้งครรภ์
 • ตรวจคัดกรอง มะเร็งปากมดลูก
 • ใช้สิทธิทำคลอดได้ไม่เกิน 2 ครั้ง (นับเฉพาะกรณีคลอดบุตรออกมาแล้วมีชีวิต)

กลับสู่สารบัญ

บริการกับสิทธิที่ไม่คุ้มครอง

สมหญิง : ข้อห้าม ข้อจำกัดในการรักษามีอะไรบ้าง

Cruisemate : มีครับ สิทธิประกันสุขภาพจะไม่คุ้มครองในกรณีดังนี้ครับ

 • การผสมเทียมเพื่อมีบุตร
 • ผ่าตัดเปลี่ยนแปลงเพศ
 • ศัลยกรรม เสริมความงาม รวมถึงการจัดฟัน
 • การบำบัดรักษา ฟื้นฟูผู้ที่ติดสารเสพติด
 • การผ่าตัด ปลูกถ่ายอวัยวะ (ยกเว้น ตับ ไต หัวใจหรือตามวินิจฉัยของแพทย์)
 • โรคจิต ในกรณีที่ต้องรักษาเป็นผู้ป่วยในเกิน 15 วัน
 • การรักษาโรคที่ต้องใช้ระยะเวลาในการรักษาตัวที่โรงพยาบาลเกิน 180 วัน (ยกเว้นกรณีที่มีความจำเป็นต้องรักษาตัวเนื่องจากภาวะแทรกซ้อน)
 • การรักษาผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง ระยะสุดท้าย ที่ต้องรักษาด้วยการล้างไต ฟอกไต
 • ยาต้านไวรัส HIV (ยกเว้นการป้องกันแพร่กระจายจากแม่ที่ตั้งครรภ์ไปสู่ลูก)

กลับสู่สารบัญ

ย้ายโรงพยาบาลยังไง

สมหญิง : ถ้าอยากย้ายสิทธิประกันสุขภาพ ไปรพ.อื่นได้หรือไม่

Cruisemate : สามารถทำได้ครับ แต่ทำได้ไม่เกิน 4 ครั้งต่อปี โดยเตรียมเอกสารเหมือนกับที่ใช้ลงทะเบียนบัตรทอง ตอนแรกเลยครับ

กลับสู่สารบัญ

ใช้สิทธิรักษาได้ยังไง

Cruisemate : หากลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว เพียงแค่ยื่นบัตรประชาชนก็สามารถใช้สิทธิได้แล้วครับ (ไม่จำเป็นต้องใช้บัตร 30 บาท เพราะจะมีข้อมูลอยู่ในระบบอยู่แล้วครับ)

กลับสู่สารบัญ

สรุปสิทธิประโยชน์ของสิทธิประกันสุขภาพ

เห็นมั้ยครับว่า บัตร 30 บาท หรือ บัตรทอง ที่เรามีกันอยู่แล้ว เป็นสวัสดิการที่รัฐให้มา ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมาก แต่อย่างไรก็ตาม อาจจะมีข้อจำกัดในการใช้สิทธิ์ ดังนั้นควรเช็คสิทธิประกันสุขภาพก่อนว่ามีชื่อตนเองอยู่ในระบบหรือไม่  พร้อมตรวจสอบสถานรักษาพยาบาลที่ไหน ที่สำคัญควรพกบัตรประชาชนติดตัวไว้ตลอด เผื่อในกรณีฉุกเฉินจะได้เข้ารับการรักษาได้ทันที

กลับสู่สารบัญ

รายละเอียดเพิ่มเติม : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ