Tag Archives: รถเข็นไฟฟ้าใช้งานนอกบ้าน

นำรถเข็นไฟฟ้าไปใช้งานนอกสถานที่
การนำรถเข็นไฟฟ้าและวีลแชร์ไฟฟ้าไปใช้งานนอกสถานที่

การที่จะนำรถเข็นไฟฟ้าหรือวีลแชร์ไฟฟ้าออกไปใช้งานนอกสถานที่ไม่ใช่เรื่องยาก หลายๆท่านเป็นกังวลว่าเมื่อซื้อรถเข็นไฟฟ้าไปแล้วจะไม่สามารถนำออกไปใช้งานนอกสถานที่ได้หรือรถเข็นไฟฟ้าจะพับเก็บไม่ได้มีขนาดใหญ่ แต่รถเข็นไฟฟ้าทุกรุ่นสามารถพับเก็บใส่ท้ายรถออกไปใช้งานนอกบ้านได้ หากเน้นใช้งานนอกบ้านเป็นส่วนใหญ่ให้เลือกเป็นรถเข็นไฟฟ้าที่มีน้ำหนักเบา หากไม่ได้ต้องยกขึ้นยกลงทุกวันก็ไม่จำเป็นที่ต้องเลือกรถเข็นไฟฟ้าที่น้ำหนักเบาสุด อาจเลือกเป็นรถเข็นไฟฟ้าที่น้ำหนักกลางๆก็ได้ [...]