ปัญหาการใช้งานที่พบบ่อยๆ

จอยสติ๊กร้องเตือนแต่ไม่ทำงาน

เปิดใช้งานจอยสติ๊ก แต่รถบังคับไม่ไป

จอยสติ๊กบังคับทิศทางไม่ได้ตามความต้องการ