โรคเบาหวาน

โรคเบาหวาน อธิบายให้คุณเข้าใจง่ายที่สุดที่เคยมีมา

โรคฮิตติดอันดับที่คนไทยส่วนใหญ่ให้ความกังวลและกลัวว่าตัวเองจะเป็นโรคนี้หรือไม่ คือ โรคเบาหวาน มีวิธีการป้องกัน อย่างไร หรือหากเป็นแล้วมีการรักษา ร่างกายอย่างไร วันนี้รถเข็นไฟฟ้า Cruisemate ขออธิบายทุกเรื่องที่สงสัยให้ง่ายที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ดังนี้ครับ

โรคเบาหวานภาพรวม

 

สารบัญเนื้อหา

โรคเบาหวานคืออะไร

อาการ

สาเหตุ

สังเกตอาการเบื้องต้น

โรคแทรกซ้อนต่างๆ

วิธีการดูแล การรักษาผู้ป่วย

วิธีการป้องกันโรคเบาหวาน

สรุป

โรคเบาหวานคืออะไร

โรคที่พบได้เป็นจำนวนมากในประเทศในในยุคปัจจุบัน ซึ่งลักษณะโรคนี้ก็คือเป็นโรคที่มีภาวะ หรือ สภาพของเลือดในร่างกายมีระดับน้ำตาลสูงกว่าปกติ นั่นคือ โรคเบาหวาน

ซึ่งเมื่อเลือดของเรา มีความเข้มข้นมากขึ้น ก็ส่งผลต่อร่างกาย ซึ่งจะเกิดอาการ แทรกซ้อนได้หลายอย่างครับ 

ต้องเริ่มอย่างนี้ครับ โดยปกติแล้ว ร่างกายของคนเราที่พระเจ้าสร้างมานี้ มีความอัศจรรย์เป็นอย่างมาก เมื่อเรารับประทานอาหารเข้าไป จะมีฮอร์โมนตัวหนึ่งที่ชื่อว่า อินซูลิน เป็นฮอร์โมนที่ผลิตจากตับ ทำหน้าที่ในการนำน้ำตาลที่อยู่ในกระแสเลือดไปหล่อเลี้ยงเซลล์ต่าง

แต่!!!  ถ้าการทำงานของฮอร์โมนนี้ผิดปกติล่ะ กล่าวคือ ตับทำการผลิตฮอร์โมนได้น้อย หรือ ผลิตออกมาแล้ว ฮอร์โมนไม่มีประสิทธิภาพ  จะเกิดผลกอย่าวไร

ตอบ…ก็ส่งผลให้ กระแสเลือกมีระดับน้ำตาลในเลือดสูงอย่างเรื้อรัง

อย่างนี้แหละครับ ที่เรียกว่า โรคเบาหวาน

ดังนั้น เราจะเห็นได้ว่า ตัวการที่เป็นสาเหตุ คือ การทำงานของฮอร์โมนผิดปกติครับ ส่วนเหตุผลที่ฮอร์โมนผิดปกตินั้นจะเกิดจากอะไร เดียวจะทำการอธิบายในตอนต่อไปครับดังนั้น

โดยสรุป 

คือโรคเรื้อรังที่มีลักษณะของโรคคือ ระดับน้ำตาลในเลือดสูงที่ระดับน้ำตาลในเลือดสูงก็เพราะ ฮอร์โมนที่ชื่อ อินซูลิน ทำงานไม่ดีเมื่อทำงานได้ไม่ดี ก็ส่งผลให้ระดับน้ำตาลในเลือดขึ้น และส่งผลต่อภาวะแทรกซ้อนต่างๆ 

กลับสู่สารบัญ

แนะนำ เพื่อประโยชน์ของผู้ใช้งานที่เพิ่มมากขึ้น สำหรับผู้ที่ต้องการอ่านข้อมูลที่ละเอียดขึ้น (และยากขึ้นนิดหน่อย) สามารถอ่านต่อได้ที่ นี่ครับ

แล้วระดับน้ำตาลปกติในคนอยู่ที่เท่าไหร่

คำถามนี้ จะสามารถที่จะแบ่งได้ 2 กรณี คือ

 • การตรวจน้ำตาลเมื่องดอาหาร
 • การตรวจน้ำตาลหลังทานอาหาร

กรณีแรก กรณีที่มีการตรวจวัดน้ำตาลเมื่องดอาหารด้วยคนปกติแล้วจะมีระดับน้ำตาลอยู่ที่ 60-100 แต่หากกลุ่มที่เสี่ยงต่อการเป็นเบาหวานจะมีระดับน้ำตาลอยู่ที่ 100 ถึง 120 สำหรับผู้ที่อยู่ในเกณฑ์ที่จัดว่าเป็นเบาหวานแล้วจะมีน้ำตาลอยู่ที่ 126 ขึ้นไป

กรณีที่ 2 หลังการทานอาหารด้วยคนปกติแล้วจะมีน้ำตาลในเลือดอยู่ที่ประมาณ 140 สำหรับกลุ่มที่มีภาวะเสี่ยงต่อการเป็นจะอยู่ที่ 140 ถึง 200 ส่วนผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เป็นเบาหวานมีน้ำตาลในเลือดที่ 200 ขึ้นไป

กลับสู่สารบัญ

ระดับน้ำตาลในเลือด

โรคเบาหวานอาการ

ซึ่งสาเหตุ ของการที่ระดับน้ำตาลในเลือดสูงนั้น เกิดขึ้นมาจากการฮอร์โมนที่ชื่อว่าอินซูลิน มีจำนวนน้อยลง หรือประสิทธิภาพการทำงานของอินซูลินลดลง

ดังนั้นจะเห็นได้ว่าอินซูลินนั้นซึ่งการที่ฮอร์โมนอินซูลินลดลงหรือทำงานมีประสิทธิภาพเพราะตรงนั้นส่งผลทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดเพิ่มสูงมากขึ้นซึ่งการที่ระดับน้ำตาลในเลือดสูงมากขึ้นในระดับที่เกินมาตรฐานก็จะส่งผลทำให้เกิดโรคเบาหวานได้

และหากระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน จะจะส่งผลให้เกิดโรคแทรกซ้อนของโรคเบาหวาน

กลับสู่สารบัญ

สาเหตุของการเกิดโรคเบาหวาน

ถ้าจะพูดถึงเรื่องปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคนี้อย่างแน่ชัด ก็ค่อนข้างที่จะซับซ้อน และไม่สามารถที่จะอธิบายได้อย่างฟันธงไปที่ประเด็นใดประเด็นหนึ่ง เพียงแต่เราสามารถที่จะระบุได้ว่าอะไรเป็นปัจจัยที่มีโอกาสเสี่ยงต่อโรคนี้

เพื่อให้ทราบสาเหตุ ในเบื้องต้นเบาหวานนั้นเกิดจากการที่ฮอร์โมนอินซูลินทำงานผลิตปกติ ซึ่งเกิดได้ 2 แบบ คือตับไม่ผลิตฮอร์โมนอินซูลินหรือตับผลิตแล้ว แต่ไม่สามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ

ซึ่งโดยปกติแล้วฮอร์โมนอินซูลินนี้จะเป็นฮอร์โมนที่ช่วยนำน้ำตาลเข้าไปยังอวัยวะต่างๆ ซึ่งหากฮอร์โมนอินซูลินนี้ไม่สามารถผลิตได้หรือไม่ทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพก็จะส่งผลให้น้ำตาลเกิดข้างค้างในเลือดเป็นจำนวนมากและเมื่อเกิดต่อกันเป็นระยะเวลานานก็จะทำให้เกิดโรคเบาหวานได้นั่นเอง

โดยทั้งนี้แล้วจากการทำวิจัยมานั้น อาจจะเกิดจาก 2 กรณีหลักๆ คือ

ปัจจัยด้านกรรมพันธุ์ หรือ ปัจจัยด้านการดำรงชีวิต ซึ่งนั่นก็คือรูปแบบการใช้ชีวิตนั่นเอง

ปัจจัยแรก ปัจจัยเรื่องของกรรมพันธุ์ มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์สามารถที่จะยืนยันได้ว่า มีปัจจัยที่เกิดจากกรรมพันธุ์ได้อย่างมีนัยยะสำคัญ ยิ่งเป็นญาติสายตรงเป็นโรคเบาหวาน โอกาสที่จะเกิดกับรุ่นลูกหรือรุ่นหลานได้ในอัตราเสี่ยงที่สูงกว่า

ปัจจัยที่สอง คือ ปัจจัยในเรื่องของการดำเนินชีวิต หรือรูปแบบการใช้ชีวิต ไม่ว่าลักษณะของการบริโภคอาหารที่ไม่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ เช่น อาหารฟาสต์ฟู้ด ที่มีไขมันเยอะ หรือ ออาหารที่มีความหวานมาก ๆ ติดต่อกันเป็นกิจวัตรเป็นเวลานาน ก็สามารถที่จะเป็นบ่อเกิดอันตราย และเสี่ยงที่จะเกิดโรคเบาหวานได้เช่นเดียวกัน

กลับสู่สารบัญ

สังเกตอาการเบื้องต้น

คุณเป็นแบบนี้อยู่หรือเปล่า?

 • รู้สึกกระหายน้ำอยู่ตลอดเวลา 
 • แผลหายช้าลง
 • อ่อนเพลียอยู่ตลอดเวลา
 • มีน้ำตาลในเลือดสูง
 • น้ำหนักลดโดยไม่ทราบสาเหตุ

1 รู้สึกกระหายน้ำอยู่ตลอดเวลา เนื่องจากมีน้ำตาลในเลือดสูงดังนั้นร่างกายจึงตอบสนองด้วยการที่ต้องการดื่มน้ำมากขึ้นซึ่งจะทำให้ผู้ป่วยเบาหวานมีอาการ กระหายน้ำตลอดเวลา

2 แผลหายช้าลง ในกรณีที่ผู้ป่วยเบาหวานเกิดแผลไม่ว่าที่ใดก็ตามจะสังเกตได้ว่าแผลจะแห้งได้ช้าลง

3 รู้สึกอ่อนเพลียผู้ป่วยรู้สึกที่ต้องการพักผ่อนอยู่ตลอดเวลา

4 มีน้ำตาลในเลือดสูง ซึ่งสามารถตรวจวัดได้ด้วยเครื่องตรวจน้ำตาลในเลือด

5 น้ำหนักลด ผู้ป่วยเบาหวานจะมีน้ำหนักลดลงโดยที่ไม่ทราบสาเหตุ และไม่ได้เกิดจากการออกกำลังกายคืออยู่ดีๆแล้วน้ำหนักลดลงอย่างต่อเนื่อง

แต่อย่างไรก็ตามเหตุผลที่น้ำหนักลดลงอาจจะไม่ใช่การแสดงออกของน้ำหนักของโรคเบาหวานเท่านั้นอาจจะเกิดจากปัจจัยอื่นๆ

ดังนั้นการตรวจว่าผู้ป่วยมีข้อสงสัยว่าเป็นเบาหวานหรือไม่ควรที่จะปรึกษาแพทย์และตรวจกับแพทย์เพื่อได้รับการยืนยันที่ดีที่สุด

กลับสู่สารบัญ

โรคเบาหวานอาการ

โรคแทรกซ้อนต่างๆ

จากที่ผู้ป่วย มีน้ำตาลในเลือดสูงส่งผลให้ความเข้มข้นของเลือดมีมากขึ้นทำให้ภาวะที่เลือกมีการอื่นขึ้นดังนั้นถ้าเปรียบหัวใจเหมือนเครื่องปั๊ม เพื่อส่งกระแสเลือดไปยังส่วนต่างๆของร่างกายเมื่อเลือดมีความหนืดขึ้นปั๊มจึงต้องทำงานหนักมากขึ้น

ดังนั้นเมื่อภาวะของโรคเบาหวานที่ทำให้เลือดมีความหนืดขึ้นกว่าปกตินั้นก็จะส่งผลมากมายตามมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหลอดเลือดที่จะต้องรับแรงดันมากขึ้น

ซึ่งจะส่งผลให้เกิด โรคหัวใจ ปัญหาการมองเห็น โรคในช่องปาก ความเสียหายที่เกิดขึ้นบริเวณเท้าหรือแม้กระทั่ง ภาวการณ์หยุดหายใจขณะหลับ

กลับสู่สารบัญ

วิธีการรักษา ดูแลผู้ป่วย

อย่างไรก็ดีเมื่อ เพื่อป้องกันให้เราปราศจากโรคเบาหวานสิ่งสำคัญและจำเป็นที่สุดคือมันดูแลร่างกายให้มีความแข็งแรงอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกินอาหารที่ดีหรือการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและตรวจระดับน้ำตาลในเลือดของตัวเอง เพื่อให้ร่างกายแข็งแรง และชีวิตที่มีความสุขมากยิ่งขึ้น

กลับสู่สารบัญ

วิธีการป้องกันโรคเบาหวาน

สิ่งสำคัญที่สุดในการที่เราจะป้องกันได้ก็คือเราต้องเปลี่ยนวิถีในการชีวิต

 • พยายามลดอาหารที่มีไขมันสูงหรือมีน้ำตาลสูงซึ่งสามารถที่จะเปลี่ยนเป็นไขมันได้ ควรบริโภคอาหารที่เป็นผักผลไม้ข้าวกล้อง
 • มื้อหลักให้เป็นมื้อย่อยๆในแต่ละวัน
 • หลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์หรือสูบบุหรี่เพื่อป้องกันการเสียสมดุลของร่างกาย
 • หมั่นออกกำลังกายเป็นประจำเพื่อให้ร่างกายสดใสแข็งแรงและยังห่างไกลโรคอื่นๆอีกด้วย
 • กลับสู่สารบัญ

อ่านเพิ่มเติม วิธีการเลือกอาหารสำหรับคนเป็นเบาหวาน
ทานอย่างไรให้ถูกหลัก

สรุปการรักษาและป้องกันโรคเบาหวาน

โดยสรุปแล้ว โรคเบาหวานคือโรคที่มีภาวะน้ำตาลในเลือดสูงอย่างต่อเนื่องซึ่งเกิดได้จากหลายปัจจัยและวิธีการรักษา ดูแลหรือวิธีการป้องกัน คือ เปลี่ยนวิธีการกินให้มีการกินอาหารที่ส่งผลดีต่อสุขภาพให้มากยิ่งขึ้นและมีการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงเพียงเท่านี้

กลับสู่สารบัญ