เบี้ยผู้สูงอายุ

เบี้ยผู้สูงอายุ สิทธิดีๆที่ไม่ควรพลาด

หลายท่านคงมีความสงสัย ทั้งในเรื่องต่างๆเช่น ความหมาย สิทธิประโยชน์ เกณฑ์ในการจ่าย และบุคคลผู้มีสิทธิในการรับเบี้ยผู้สูงอายุ หรือเบี้ยคนชรา  2562 มีเงื่อนไขอย่างไร ได้เท่าไหร่ ซึ่งคำถามต่างๆเหล่านี้ ถือเป็นคำถามที่พบกันได้บ่อย และเมื่อ ค้นหาความหมายใน google ก็จะพบกว่า ยังอ่านและทำความเข้าใจยาก วันนี้ รถเข็นไฟฟ้า Cruisemate จึงขอที่จะนำมาอธิบายให้เข้าใจง่ายๆได้ดังนี้ ครับ

 

welfare

สารบัญเนื้อหา

ใครบ้างมีสิทธิในการรับเบี้ยผู้สูงอายุ

ลงทะเบียนรับได้ที่ไหน

ได้รับเท่าไหร่

จ่ายช่องทางไหนบ้าง

สรุป

ก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจกันก่อนว่า เบี้ยผู้สูงอายุหมายถึงอะไร

ลุงสมพร : ที่เค้าว่า เบี้ยผู้สูงอายุนี่ มันคืออะไรหรือ

Cruisemate : เบี้ยผู้สูงอายุคือเงินที่เป็นสวัสดิการจากรัฐบาลให้กับผู้สูงอายุที่เข้าเกณฑ์กำหนดที่จะสามารถรับเบี้ยผู้สูงอายุ

ลุงสมพร : รัฐบาลเค้าให้ทำไมล่ะ

Cruisemate :ก็เพื่อแบ่งเบาค่าใช้จ่ายภาระต่างๆในการดำรงชีพแต่ละเดือนโดย โดยรัฐบาลได้จัดให้มีการสมัครเพื่อรับเบี้ยผู้สูงอายุในแต่ละปี ซึ่งได้มีระเบียบกำหนดไว้ในระเบียบคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2562 ครับลุง

ลุงสมพร : แล้วมีเงื่อนไขในการรับสิทธิอย่างไรบ้างล่ะ

Cruisemate : ขอแนะนำอย่างนี้ครับ เรื่องแรก ผู้ที่มีสิทธิในการรับเบี้ยสูงอายุ ไม่ใช่ทุกคนนะครับ แต่ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ครับ

คุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนรับเบี้ยผู้สูงอายุ

 • สัญชาติไทย
 • อายุ 59 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • ต้องเป็นผู้ที่ไม่ได้รับ สวัสดิการอื่นๆใด ของรัฐบาลอยู่ก่อนแล้ว

1.ต้องมีสัญชาติไทย จะเป็นคนที่อยู่ในเมืองไทย แต่สัญชาติอื่น อย่างนี้ ก็ไม่มีสิทธินะครับ

2.ต้องมีอายุ 59 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

 • ในกรณีที่มีแต่ปีเกิด (ไม่ทราบวัน และ เดือนเกิดที่แน่ชัด) ให้ถือว่าผู้นั้นเกิดวันที่ 1 มกราคม ปีตามที่ปรากฎในบัตรนั้น เช่น คุณป้าคนนี้ ในบัตรประชาชน เขียนแค่ พศ.2495 เช่นนี้ ถือว่า เกิดวันที่ 1 มกราคม 2495 
บัตรประชาชน

3. ต้องเป็นผุ้ที่ไม่ได้รับ สวัสดิการอื่นๆใด ของรัฐบาลอยู่ก่อนแล้ว

ลุงสมพร : เช่นอะไรบ้างล่ะ

Cruisemate : ก็เช่น ผู้ที่รับบำนาญ เบี้ยหวัด บำนาญพิเศษ หรือสวัสดิการอื่นๆที่ได้รับจากรัฐบาลอยู่ก่อนแล้ว

ลุงสมพร : มีข้อยกเว้นไหม

Cruisemate : มีครับ ยกเว้น ผู้พิการ และ ผู้ป่วยตามที่ประกาศในระเบียบครับ

 

สำหรับผู้พิการที่ยังไม่ได้ขอรับเงินคนพิการ สามารถอ่านเงื่อนไข และขั้นตอนต่างๆ เพื่อขอรับสิทธิคนพิการ ที่บทความนี้เลยครับ

ปุ่มบทความ

ลงทะเบียนสิทธิรับเบี้ยผู้สูงอายุได้ที่ไหน

ลุงสมพร: โอเค ลุงปีนี้ก็อายุ 60 ปีแล้ว เป็นคนสัญชาติไทยด้วย และไม่ได้รับเงินสวัสดิการอื่นๆจากรัฐ อย่างนี้ ลุงก็มีสิทธิในการรับเบี้ยผู้สูงอายุน่ะสิ 

คำถามต่อไป แล้วลงทะเบียนรับได้ที่ไหนบ้างล่ะ

Cruisemate แบ่งเป็นพื้นที่ตามนี้ครับ

 • ในเขตกรุงเทพมหานคร ต้องไปลงที่สำนักงานเขตที่ตัวเองมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
 • ต่างจังหวัด ต้องไปยื่นที่ อบต.(องค์การบริหารส่วนตำบล) หรือเทศบาลที่ตัวเองมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านครับ

ลุงสมพร: แล้วอย่างนี้ต้องไปด้วยตัวเองไหมลุงไม่ค่อยสะดวก

Cruisemate: สามารถไปได้ด้วยตัวเองหรือลุงจะมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นไปแทนก็ได้เช่นกันครับ ถ้าไม่ได้ไปเอง อย่าลืม ทำหนังสือมอบอำนาจให้ตัวแทนเป็นลายลักษณ์อักษรด้วยนะครับ

ลงทะเบียนที่เทศบาล

หลักฐานใช้อะไรบ้าง

ลุงสมพร : หลักฐานรับเบี้ยผู้สูงอายุ เอาแค่บัตรประชาชนไปอย่างเดียวได้ไหม

Cruisemate : ไม่ได้ครับ ไม่ได้ครับ จำเป็นจะต้องนำ เอกสารตามกรณีดังนี้ครับ

 • กรณีลงทะเบียนด้วยตนเอง
  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
  3. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก จำนวน 1 ชุด
 • กรณีมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นมายื่นคำขอรับเงินแทนได้ ต้องเตรียมเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้
  1. หนังสือมอบอำนาจ (แบบฟอร์มมอบให้ติดต่อเจ้าหน้าที่โดยตรง)
  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ
  3. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ
 

แล้วลงทะเบียนเบี้ยผู้สูงอายุได้เมื่อไหร่

Cruisemate : คำถามนี้ ต้องถามลุงก่อนว่า ลุงเกิดวันที่เท่าไหร่ครับ

แบ่งตามเกณฑ์วันเกิดครับ ให้เอาวันที่ 2 กันยายน 2503 เป็นตัวตั้งครับ

 • ถ้าเกิดก่อน 2 กันยายน 2503 ให้ช่วงเดือนมกราคม ถึง กันยายน 2562 (รับเงินงบประมาณปี 2563)
 • ถ้าเกิดหลัง 2 กันยายน 2503 ให้ช่วงเดือนตุลาคม ถึง พฤศจิกายน 2562 (รับเงินงบประมาณปี 2564) 
 
วันที่ลงทะเบียน


แล้วคนที่เคยลงทะเบียนแล้ว ปีนี้ต้องทะเบียนอีกไหม

ไม่ต้องครับ ลงทีเดียว ได้ตลอดชีวิตครับ สำหรับเงินผู้สูงอายุ ยกเว้น ย้ายที่อยู่ครับ ค่อยไปแจ้งยืนยันสิทธิ์ใหม่ เท่านั้นเองครับ อันนี้หมายถึงย้ายตามทะเบียนบ้านนะครับ

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ได้เท่าไหร่

ลุงสมพร : แล้วเบี้ยผู้สูงอายุ ลุงจะได้เท่าไหร่ล่ะ

Cruisemate : แบ่งเป็นช่วงอายุครับลุง

600 บาท/เดือน    สำหรับ ผู้มีอายุ 60-69 ปี 
700 บาท/เดือน  สำหรับ ผู้มีอายุ 70-79 ปี 
800 บาท/เดือน  สำหรับ ผู้มีอายุ 80-89 ปี 
1,000 บาท/เดือน  สำหรับ ผู้มีอายุ 90 ปีขึ้นไป
 
กล่าวคือ ต้องดูว่า ผู้สูงอายุ มีอายุเท่าไหร่ ก็จะได้ สิทธิการรับเบี้ยผู้สูงอายุ เบี้ยคนชรา ตามที่อายุที่กำหนดครับ
 
อายุ

รับเงินได้ที่ไหน

ลุงสมพร : แล้วจำเป็นต้องไปรับเบี้ยผู้สููงอายุด้วยตัวเองไหม?

Cruisemate : มีช่องทางให้เลือกครับ

 • รับเป็นเงินสดด้วยตนเอง  
 • ให้ผู้แทนที่ได้รับมอบอำนาจรับแทน  
 • โอนเข้าบัญชีธนาคารในนามของผู้สูงอายุ
 • โอนเข้าบัญชีธนาคารในนามของผู้แทนที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้สูงอายุ 
  แต่การจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุแบบผ่านบัญชีธนาคาร ตอนนี้ ทำได้เฉพาะผู้สูงอายุที่มีสิทธิในกรุงเทพมหานครเท่านั้นครับ

สรุปเงื่อนไข ขั้นตอนขอรับเบี้ยผู้สูงอายุ

เงินที่รัฐบาลให้แก่ผู้ที่มีสัญชาติไทย อายุเกิน 60 ปีในปีบัญชี คือ เบี้ยผู้สูงอายุ เพื่อให้การแบ่งเบาภาระ ในการใช้ชีวิตประจำวัน และให้มีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้น ดังนั้นการขอรับเบี้ยปี 2562 มีเงื่อนไขต่างๆตามที่กล่าวมา และได้เท่าไหร่ขึ้นอยู่กับช่วงอายุ แต่ละคนจะได้ไม่เท่ากันครับ

รายละเอียดเพิ่มเติม กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์