กลุ่มรถเข็นไฟฟ้า เบาที่สุดในเมืองไทย

กดที่รูป เพื่อดูรายละเอียดแต่ละรุ่น

รถเข็นไฟฟ้าน้ำหนักเบา รุ่น CM-112EBM
รถเข็นไฟฟ้า รุ่น CM-112ME
รถเข็นไฟฟ้าน้ำหนักเบา รุ่น CM-112Prime
รถเข็นไฟฟ้าน้ำหนักเบา รุ่น CM-112ELBX
รถเข็นไฟฟ้าน้ำหนักเบา รุ่น CM-2054
รถเข็นไฟฟ้าเบาะกว้าง ขึ้นเครื่องบิน รุ่น CM-2055
รถเข็นไฟฟ้าปรับเอนนอน รุ่น CM-1003i
รถเข็นไฟฟ้าน้ำหนักเบา