Tag Archives: ผู้สูงอายุ

ดูแลผู้สูงอายุภายในบ้าน
เมื่อต้องดูแลผู้สูงอายุในบ้าน ต้องเตรียมอะไรบ้าง

การดูแลผู้สูงอายุที่บ้านนนั้น เป็นงานที่ต้องการการทุ่มเททั้งเรื่องเวลาและความพยายามอย่างมาก ให้ฐานะลูกหลานที่ต้องทำหน้าที่ดูแลท่านในยามแก่ชรา เราควรใส่ใจถึงความต้องการของผู้สูงอายุ และปัจจัยด้านอื่นเพื่อเป็นแนวทางในการเลือกวิธีการดูแลท่าน อย่างไรก็ตามหากผู้สูงอายุตัดสินใจมาอยู่ร่วมด้วยกันกับเราที่บ้านแล้ว เป็นที่แน่นอนว่าต้องมีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมและโครงสร้างบ้างอย่างในบ้านเพื่อความปลอดภัย และเพื่อสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุ ดังนั้นเราจึงควรศึกษาพื้นฐานของการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้ดูแล และสมาชิกในครอบครัวท่านอื่นๆ ด้วย [...]