บัตรคนจน

บัตรคนจน2562รอบล่าสุด เช็คด่วนใครมีสิทธิ์ได้บ้าง

หลายคนคงเคยได้ยินเรื่องบัตรคนจน หรือบัตรสวัสดิการของรัฐมาบ้าง แต่ยังมีข้อสงสัยอีกหลายอย่างที่ยังไม่รู้ว่าต้องทำอย่างไรถึงจะได้สิทธิ์?  จะได้รับเงินและสวัสดิการของรอบปี2562 ลงทะเบียน ล่าสุด อบใหม่ วันไหน? เมื่อไหร่? วันนี้รถเข็นไฟฟ้า Cruisemate จะมาอธิบายเรื่องนี้ให้เข้าใจและตอบข้อสงสัยให้ง่ายที่สุด

สารบัญเนื้อหา

บัตรคนจนคืออะไร

บัตรคนจนมีกี่แบบ

เงินเข้าวันไหน

ใช้ที่ไหนได้บ้าง

บัตรมีวันหมดอายุมั้ย

บัตรหายต้องทำยังไง

เพิ่มวงเงินบัตรคนจน

ลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ล่าสุด

สรุป

บัตรคนจนคืออะไร

ป้าสมหญิง : เคยได้ยินมาว่า รัฐบาลมีบัตรคนจนแจกให้ แต่มันคืออะไรหรือ

Cruisemate : คือบัตรนี้รัฐเป็นคนมอบให้แก่ประชาชนที่มีรายได้น้อย

ป้าสมหญิง : รัฐบาลเขาให้ทำไมล่ะ

Cruisemate : เพื่อช่วยประชาชนแบ่งเบาภาระ ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ค่าเดินทางรวมถึงสวัสดิการต่างๆ

ป้าสมหญิง : มีสิทธิ์ได้ทุกคนไหม

Cruisemate : ไม่ได้สิทธิ์ทุกคนครับ เพราะต้องตรวจสอบและมีคุณสมบัติดังนี้

กลับสู่สารบัญ

คุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิ์ลงทะเบียนบัตรคนจน

 1. ต้องมีสัญชาติไทย
 2. มีอายุ 18 ปีขึ้นไป
 3. เป็นผู้ว่างงานหรือมีรายได้ต่อปีไม่เกิน100,000 บาท
 4. ทรัพย์สินทางการเงินต้องไม่เกิน 100,000 บาท ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งใน 1 ปี

ป้าสมหญิง : ทรัพย์สินทางการเงินมีอะไรบ้าง

Cruisemate :ก็พวกเงินฝากธนาคาร, สลากออมสิน, พันธบัตรรัฐบาล และตราสารหนี้ครับ

เงื่อนไขข้อสุดท้าย!!ต้องไม่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ตามกฎหมาย
ถ้าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้

 • กรณีอยู่คนเดียว บ้านพักอาศัยต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 25 ตารางวา หรือห้องชุดไม่เกิน 35 ตารางวา
 • กรณีที่มีที่ดินไว้สำหรับการเกษตรต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 10 ไร่ ส่วนที่ดินไว้เพื่อการอื่นนอกจากการเกษตรไม่เกิน 1 ไร่

กลับสู่สารบัญ

เอกสารที่ใช้ลงทะเบียน

ป้าสมหญิง : ลงทะเบียน บัตรคนจนต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

Cruisemate : เตรียมบัตรประชาชนตัวจริง

สำเนาทะเบียนบ้าน

สำเนาหน้าบัญชีเงินฝากธนาคาร (ยกเว้นกรณีที่เป็นผู้สูงอายุ ผู้พิการหรือช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ให้ใช้สำเนาบัญชีเงินฝากของผู้ดูแลแทน)

ถ้าเป็นผู้ป่วยให้เอาใบรับรองแพทย์มาด้วยนะครับ

ป้าสมหญิง : มีข้อยกเว้นอะไรเพิ่มอีกมั้ย

Cruisemate : มีครับ แบ่งเป็น 4 กรณี

 • กรณีผู้สูงอายุ (ที่ไม่สามารถเดินทางมาได้) ผู้พิการ ผู้ป่วยต้องใช้บัตรประขาชนของผู้รับมอบอำนาจ
 • กรณีผู้พิการ ต้องนำสำเนาบัตรประจำตัวผู้พิการ
 • กรณีที่มีอาชีพเกษตรกร ต้องนำสำเนาเอกสารแสดงตนว่าเป็นเกษตรกร จากกรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์และกรมประมง
 • กรณีที่มีผู้อุปการะ ต้องนำสำเนาบัตรประชาชนผู้รับอุปการะมาด้วย

กลับสู่สารบัญ

สำหรับผู้พิการที่ยังไม่มีบัตรคนพิการ
สามารถอ่านขั้นตอนการทำบัตรคนพิการ ได้ที่บทความนี้เลยครับ

ปุ่มบทความ

บัตรคนจนทำที่ไหน

ป้าสมหญิง : เตรียมเอกสารครบแล้ว ต้องไปสมัคร ที่ไหน

Cruisemate : ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สำนักงานคลังทุกจังหวัดทั่วประเทศสำนักงานเขตในกทม.

ใครสะดวกทำที่ไหนก็ไปติดต่อได้เลยนะครับเพราะไม่จำเป็นต้องไปลงที่ภูมิลำเนาของตนเอง แต่ต้องเลือกที่ใดที่หนึ่งเท่านั้น

ป้าสมหญิง : เคยสมัคร มาแล้ว สามารถลงอีกรอบได้มั้ย

Cruisemate : ลงได้อีกรอบครับ ที่ไหนก็ได้ ไม่จำเป็นต้องกลับไปลงที่เดิม

กลับสู่สารบัญ

บัตรคนจนมีกี่แบบ

Cruisemate : บัตรคนจนจะแบ่งการใช้งานออกเป็น 3 แบบ วงเงินสำหรับค่าโดยสาร วงเงินใช้จ่ายในครัวเรือนและกดเงินสดจากตู้ ATM ได้

ป้าสมหญิง : ค่าโดยสารคืออะไร  

Cruisemate : จะมี2 ประเภท อย่างแรกเป็นบัตร Hybrid 2 Chips สังเกตง่ายๆจะมีสัญลักษณ์แมงมุมอยู่หลังบัตร ไว้สำหรับลดค่าเดินทางรวม1,500 บาทต่อเดือน โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งในการใช้สิทธิ์ โดยแบ่งค่าโดยสารออกเป็น 3 กลุ่ม

 • รถไฟฟ้าBTS MRT Airport link และ ขสมก. 500 บาทต่อเดือน
 • รถบขส. 500 บาทต่อเดือน
 • รถไฟ 500 บาทต่อเดือน

ป้าสมหญิง : ป้าไม่เคยขึ้นรถไฟฟ้า ป้าขึ้นแต่รถเมล์มันใช้ได้ไหมล่ะ

Cruisemate : ใช้ได้เหมือนกันครับ แต่ต้องเป็นรถโดยสารประจำทางของ ขสมก. ที่มีระบบ E-Ticket เท่านั้นครับ

ป้าสมหญิง : บัตร Hybrid 2 Chips มีเงื่อนไขอะไรเพิ่มหรือเปล่า

Cruisemate : มีครับบัตรคนจนจะได้เฉพาะผู้ที่สมัคร ใน 7 จังหวัด (กรุงเทพ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร อยุธยา นครปฐม) เท่านั้น

แต่สำหรับผู้ที่สมัคร นอก 7 จังหวัด จะได้เป็นบัตร EVM แทนและไม่สามารถใช้เป็นค่าโดยสารรถเมล์และรถไฟฟ้าในกทม.ได้

บัตร Hybrid 2 Chips กับบัตรEVM

 

ป้าสมหญิง : วงเงินที่ใช้จ่ายในครัวเรือนละ เป็นแบบไหน

Cruisemate : จะไม่สามารถกดออกมาเป็นเงินสด แต่จะมีวงเงินให้ในบัตร คล้ายกับรูดบัตรเครดิต ไว้ใช้สำหรับซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคกับร้านค้าที่มีตราสัญลักษณ์ธงฟ้าเท่านั้นครับ โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม

 • สำหรับผู้ที่รายได้ไม่ถึง 30,000 บาทต่อปี จะได้วงเงิน 300 บาทต่อเดือน
 • สำหรับผู้ที่มีรายได้ตั้งแต่ 30,001-100,000 บาทต่อปี จะได้วงเงิน 200 บาทต่อเดือน

และยังมีส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้มให้ 45 บาท/คน/3เดือน

ป้าสมหญิง : ป้าได้ยินข่าวที่มีบัตรกดเงินสดออกมาได้ รู้ไหมว่ามันต้องเป็นแบบไหน

Cruisemate : อ่อ มันก็คือบัตรคนจนใบเดียวกันแต่เป็นแบบกระเป๋าเงิน E-money ของธนาคารกรุงไทยที่ไว้ใช้เติมเงิน/กดเงินสด/ซื้อของออนไลน์ ชำระสินค้าและบริการร้านธงฟ้ารวมถึงห้างbig c, lotus และยังสามารถเติมเงิน-ฝากเงินได้เหมือนกับบัตร ATM ทั่วไป

ป้ามสมหญิง : งั้นป้าก็ซื้อของในห้าง big c, lotus ได้สินะ แล้ววงเงินในบัตรจะได้เท่าไหร่หรอ

Cruisemate : ใช้ได้ครับ ขึ้นอยู่กับนโยบายแต่ละรอบ ซึ่งบัตรคนจนรอบล่าสุด รัฐบาลจะแบ่งตามเงื่อนไขที่กำหนดดังนี้

 • ค่าน้ำประปา ไม่เกิน 100 บาท/เดือน
 • ค่าไฟฟ้า ไม่เกิน 230 บาท/เดือน
 • เงินฝึกอาชีพ 100-200 บาท/เดือน (เฉพาะผู้เข้าฝึกอาชีพ)
 • เงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ 50-100 บาท/เดือน (เฉพาะผู้ที่อายุเกิน 60 ปี)
 • ค่าเช่าบ้านผู้สูงอายุ 400 บาท/เดือน (เฉพาะผู้ที่อายุเกิน 60 ปี)
 • เบี้ยคนพิการ 200 บาท/เดือน (เฉพาะผู้ที่มีบัตรคนพิการ)
 • ค่าเดินทางไปรักษาพยาบาล 1,000 บาท ได้ครั้งเดียวในเดือนเกิด (เฉพาะผู้ที่อายุเกิน 65 ปี)
 • เงินอุดหนุนเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 300 บาท/เดือน (เฉพาะผู้ที่มีบุตรแรกเกิด-6ขวบ)

กลับสู่สารบัญ

เงินเข้าวันไหน

Cruisemate : เงินแต่ละประเภทของบัตรคนจนจะเข้าไม่พร้อมกัน ต้องคอยติดตามรายละเอียดของข้อมูลอยู่ตลอด

ส่วนวงเงินในบัตรจะตัดยอดทันทีทุกวันที่ 1 ของเดือน (สำหรับก๊าซหุงต้มวันที่1 ของทุก 3 เดือน)

และไม่สามารถสะสมไว้ใช้ในเดือนถัดไปได้

กลับสู่สารบัญ

เงินไม่เข้าบัตรคนจน

ป้าสมหญิง : ถ้าเกิดว่าเงินไม่เข้าบัตรคนจน ป้าต้องทำยังไง

Cruisemate :ไม่ต้องตกใจครับ เพราะทางบัญชีกลางทยอยโอนให้ตามลำดับของหมายเลขผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

กลับสู่สารบัญ

ใช้บัตรคนจนได้ที่ไหนบ้าง

Cruisemate : สามารถใช้ได้ที่

 • ร้านธงฟ้าประชารัฐ และร้านอื่นๆที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด
 • ร้านค้าก๊าซที่กระทรวงพลังงานกำหนด
 • จุดชำระค่าบริการ ขสมก. / รถไฟฟ้า / บขส.
 • จุดจำหน้าบัตรรถไฟทุกสถานี

กลับสู่สารบัญ

บัตรมีวันหมดอายุมั้ย

Cruisemate : สำหรับบัตรคนจนรอบนี้ จะหมดอายุเดือน ก.ย. 62 ตามระยะเวลาของโครงการ และมีแนวคิดว่าอาจจะขยายเวลาหมดอายุออกไปถึงเดือน ธ.ค. 62

กลับสู่สารบัญ

บัตรหายต้องทำยังไง

ป้าสมหญิง : ถ้าป้าทำบัตรหายละ ต้องทำยังไง

Cruisemate : ไปแจ้งความที่สถานีตำรวจ แล้วนำไปแจ้งความมาติดต่อที่ธนาคารกรุงไทย

กรณีบัตรหาย(ไม่มีค่าใช้จ่าย) ถ้าบัตรชำรุด(มีค่าใช้จ่ายในการออกบัตรประมาณ50-150 บาท)

กลับสู่สารบัญ

บัตรคนจน แจกเงินเพิ่ม

เพิ่มวงเงินรอบล่าสุด

รัฐบาลจะเพิ่มวงเงินพิเศษให้ในเดือน สิงหาคม-กันยายน 2562 *สำหรับผู้ที่มีบัตรอยู่แล้วนะครับ*

ป้าสมหญิง : ได้อะไรเพิ่มบ้างหรือ

Cruisemate : เงินอุปโภค บริโภคเดือนละ 500 บาท

เงินช่วยเหลือผู้สูงอายุเดือนละ 500 บาท

เงินอุดหนุนเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเดือนละ 300 บาท

ป้าสมหญิง : เงินเข้าเมื่อไหร่

Cruisemate : ถ้าเป็นเงินรอบพิเศษแต่ละคนเงินจะเข้าไม่พร้อมกันนะครับ

เงินอุปโภค บริโภค จะแบ่งเป็น 3 กรณี

 • ผู้ที่มีเลขบัตรประชาชนขึ้นต้นด้วย 31 33 37 38 39 ได้รับเงิน 21 ส.ค. 62 และ 6 ก.ย 62
 • ผู้ที่มีเลขบัตรประชาชนขึ้นต้นด้วย 32 34 35 36 ได้รับเงิน 22 ส.ค. 62 และ 7 ก.ย 62
 • ผู้ที่มีเลขบัตรประชาชนขึ้นต้นด้วย 1 2 4 5 8 ได้รับเงิน 23 ส.ค. 62 และ 8 ก.ย 62

เงินสำหรับผู้สูงอายุและเงินเลี้ยงดูบุตร ได้รับวันที่ 24 ส.ค. 62 และ 9 ก.ย. 62

กลับสู่สารบัญ

ลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ล่าสุด

ป้าสมหญิง : ลงทะเบียน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่วันไหน

Cruisemate : ส่วนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่น่าจะเปิดในช่วงประมาณ ต.ค.-ธ.ค. 2562 และเริ่มให้เงินสวัสดิการได้ต้นปี 2563

กลับสู่สารบัญ

สรุปขั้นตอนต่างๆของบัตรคนจน

บัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการของรัฐ เป็นสวัสดิการที่รัฐบาลมอบให้กับผู้ที่มีรายได้น้อย เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายทั้งสินค้าอุปโภค บริโภค รวมถึงค่าเดินทาง และสวัสดิการอื่นๆที่เพิ่มให้ชีวิตมีความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้น

กลับสู่สารบัญ