ข้อแตะต่างระหว่างแบตเตอรี่ลิเธียม Vs แบตเตอรี่กรดตะกั่วของรถเข็นไฟฟ้า

แบตเตอรี่ลิเธียม Vs แบตเตอรี่กรดตะกั่ว เลือกอย่างไรดี

รถเข็นไฟฟ้าและวีลแชร์ไฟฟ้ามีอุปกรณ์ไฟฟ้ามีอุปกรณ์ไฟฟ้าหลายอย่างที่ทำงานร่วมกัน เพื่อให้รถเข็นไฟฟ้าและวีลแชร์ไฟฟ้าขับเคลื่อนได้โดยที่ไม่ต้องใช้แรงคน อุปกรณ์ไฟฟ้าแต่ละส่วนการทำงานกันแยกจากกัน เช่น จอยสติ๊กเป็นตัวควบคุมสั่งการ สามารถบังคับทิศทาง ควบคุมความเร็วให้กับรถเข็นไฟฟ้าและวีลแชร์ไฟฟ้า สามารถวิ่งเดินหน้า ถอยหลัง เลี้ยวซ้าย เลี้ยวขวาได้ตามความต้องการของผู้ใช้งาน มอเตอร์สองข้างทำงานแยกอิสระซ้ายขวา เป็นอุปกรณ์ที่ขับเคลื่อนล้อตามคำสั่งของจอยสติ๊ก

และมีอุปกรณ์ไฟฟ้าที่สำคัญอีกหนึ่งอย่างคือ “แบตเตอรี่”
ที่เป็นตัวจ่ายพลังงานไฟฟ้าให้กับรถเข็นไฟฟ้าและวีลแชร์ไฟฟ้า เพื่อให้ขับเคลื่อนที่ได้
หากไม่มีแบตเตอรี่ที่เป็นแหล่งพลังงานแล้วรถเข็นไฟฟ้าและวีลแชร์ไฟฟ้าก็ไม่สามารถเคลื่อนที่ขับเคลื่อนไปไหนได้

สารบัญเนื้อหา

ประเภทของแบตเตอรี่

แบตเตอรี่กรดตะกั่ว

แบตเตอรี่ลิเธียม

สรุปความแตกต่างแบตเตอรี่กรดตะกั่วและลิเธียม

ประเภทของแบตเตอรี่

แบตเตอรี่ของรถเข็นไฟฟ้าและวีลแชร์ไฟฟ้ามีด้วยกัน 2 ประเภทหลักๆ คือ

ซึ่งรถเข็นไฟฟ้าและวีลแชร์ไฟฟ้าแต่ละรุ่นจะใช้แบตเตอรี่ต่างกัน ขึ้นอยู่กับการใช้งานหรือมอเตอร์ การที่ผู้ใช้งานจะตัดสินใจเลือกใช้งานแบตเตอรี่ประเภทไหน ให้พิจารณาจากลักษณะการใช้งานและคุณสมบัติ หรือข้อจำกัดในการใช้งานของแบตเตอรี่ประเภทนั้น

กลับสู่สารบัญ

แบตเตอรี่กรดตะกั่ว

สามารถแบ่งแยกย่อยออกเป็นได้อีกหลายประเภทด้วยกัน สำหรับแบตเตอรี่กรดตะกั่วที่นำมาใช้งานกับรถเข็นไฟฟ้าและวีลแชร์ไฟฟ้าจะเป็นแบตกรดตะกั่วประเภทแบตแห้ง (Dry Battery) ไม่จำเป็นต้องเติมน้ำกลั่นและยังสามารถนำขึ้นเครื่องบินได้ โดยที่สามารถโหลดแบตเตอรี่ไปไว้ใต้ท้องเครื่องบินพร้อมรถเข็นได้เลย ไม่ต้องถือขึ้นเครื่อง

ข้อดีข้อเสียแบตกรดตะกั่ว

ข้อดี

แบตเตอรี่กรดตะกั่วเป็นแบตเตอรี่ที่หาซื้อง่าย สามารถหาซื้อได้ตามร้านขายแบตเตอรี่ทั่วไป ราคาของแบตเตอรี่ไม่แพง อายุการใช้งานของแบตเตอรี่ประเภทกรดตะกั่วอยู่ที่ประมาณ 2 ปี อยู่ที่การดูแลรักษาและลักษณะการใช้งานของผู้ใช้งานแต่ละท่านเพื่อเป็นการป้องกันแบตเตอรี่เสื่อมก่อนอายุการใช้งาน

ผู้ใช้งานควรใช้งานอย่างสม่ำเสมอ และหากไม่ค่อยได้งานให้นำแบตเตอรี่ออกมาชาร์จไฟอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้งเพื่อเป็นการกระตุ้นแบตเตอรี่ให้แบตเตอรี่ได้หมุนเวียนประจุ

ข้อเสีย

แต่แบตเตอรี่กรดตะกั่วเป็นแบตเตอรี่ประเภทเดียวกันกับแบตรถยนต์ จึงทำให้แบตเตอรี่มีน้ำหนักค่อนข้างเยอะและแบตเตอรี่กรดตะกั่วที่ใช้งานกับรถเข็นไฟฟ้าและวีลแชร์ไฟฟ้าส่วนใหญ่จะเป็นเป็นแบตเตอรี่ประจุ 24V แต่ต่างกันที่ขนาดความจุของแบตเตอรี่ ซึ่งขึ้นอยู่กับการใช้งานตามกำลังของมอเตอร์และการใช้พลังงานของรถเข็นไฟฟ้าและวีลแชร์ไฟฟ้าแต่ละรุ่น

เนื่องจากเป็นแบตเตอรี่ที่มีน้ำหนักค่อนข้างเยอะจึงเหมาะกับการใช้งานรถเข็นไฟฟ้าที่ไม่ต้องเคลื่อนย้ายบ่อยๆ ส่วนใหญ่เน้นใช้งานบริเวณบ้าน นานๆถึงพับเก็บยกใส่ท้ายรถ หรือหากกรณีที่ต้องเดินทางก็สามารถพกพาเดินทางได้

แบตเตอรี่ลิเธียม

ก็สามารถแยกชนิดออกเป็นชนิดย่อยๆได้อีกหลายชนิด สำหรับแบตเตอรี่ลิเธียมที่ใช้งานกับรถเข็นไฟฟ้าและวีลแชร์ไฟฟ้าเป็นแบตเตอรี่ประเภทเดียวกันกับแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือ ทำให้แบตเตอรีลิเธียมมีน้ำหนักที่เบากว่าแบตเตอรี่กรดตะกั่ว สามารถยกเข้ายกออก ยกขึ้นยกลงได้สบาย

ข้อดีข้อเสียแบตลิเธียม

ข้อดี

ด้วยน้ำหนักของแบตเตอรี่ที่เบาและมีการออกแบบที่ยึดแบตเตอรี่ให้ถอดและใส่ได้ง่าย อีกทั้งขนาดของแบตเตอรี่ยังออกแบบมาให้พกพาได้สะดวก

เหมาะสำหรับผู้ใช้งานที่เน้นเดินทางท่องเที่ยวเป็นหลัก หรือจำเป็นต้องพับเก็บรถเข็นเคลื่อนย้ายไปใช้งานนอกบ้านบ่อยๆ

แบตเตอรี่ลิเธียมก็สามารถเลือกขนาดความจุของปริมาณแบตเตอรี่ได้ ขึ้นอยู่กับประเภทของมอเตอร์และการใช้พลังงานของรถเข็นไฟฟ้าและวีลแชร์ไฟฟ้ารุ่นนั้นๆ สำหรับผู้ใช้งานที่เดินทางต่างประเทศ หรือโดยสารเครื่องบิน ก็แนะนำให้เลือกใช้งานแบตเตอรี่ลิเธียมที่มีประจุของแบตเตอรี่ไม่เกินตามที่สายการบินกำหนดไว้ เพื่อความสะดวกในการเดินทาง และก่อนเดินทางผู้ใช้งานควรศึกษาขั้นตอนการปฏิบัติในการนำรถเข็นไฟฟ้าและวีลแชร์ไฟฟ้าขึ้นเครื่องบิน พร้อมกรอกข้อมูลเบื้องต้นเพื่อเป็นการประหยัดเวลาและขั้นตอนขณะเช็คอิน

ข้อเสีย

แบตเตอรี่ลิเธียมเป็นแบตเตอรี่ที่มีอายุการใช้งานนานและชาร์จไฟได้เร็ว แต่หากผู้ใช้งานไม่ดูแลรักษาแบตเตอรี่ก็จะทำให้แบตเตอรี่เสื่อมก่อนอายุการใช้งาน แบตเตอรี่ลิเธียมจะหาซื้อทั่วไปได้ยากกับรถเข็นไฟฟ้าหรือวีลแชร์ไฟฟ้าบางรุ่นจะเป็นแบตเฉพาะรุ่น ทำให้แบตเตอรี่ลิเธียมมีราคาแพงกว่าแบตเตอรี่กรดตะกั่ว

 

ก่อนตัดสินใจซื้อรถเข็นไฟฟ้าสักคัน ควรศึกษาข้อมูลเบื้องต้นกับ 6 เทคนิควิธีการเลือกรถเข็นไฟฟ้า ที่คุณต้องรู้ก่อนตัดสินใจซื้อ ให้เหมาะกับความต้องการและตอบโจทย์การใช้งานของคุณ…อ่านเพิ่มเติมที่นี่

หลังจากซื้อรถเข็นไฟฟ้าแล้ว ผมมีแนะนำดีๆเกี่ยวกับวิธีการดูแลรถเข็นไฟฟ้าให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน…อ่านเพิ่มเติมที่นี่

สรุปความแตกต่างแบตเตอรี่กรดตะกั่ว VS แบตเตอรี่ลิเธียม

สำหรับผู้ใช้งานหรือผู้ดูแลที่ไม่แน่ใจว่าจะเลือกใช้เป็นแบตเตอรี่ชนิดใดระหว่างแบเตอรี่ลิเธียมกับแบตเตอรี่กรดตะกั่ว ก็จะสรุปให้เข้าใจได้ง่ายๆ แบตเตอรี่ลิเธียมเป็นแบตประเภทเดียวกันกับแบตเตอรี่ของโทรศัพท์มือถือ ทำให้มีน้ำหนักเบา พกพาเดินทางได้สะดวก มีอายุการใช้งานที่นาน ชาร์จไฟเร็ว แต่ก็มีราคาแพงกว่าเนื่องจากเป็นแบตเตอรี่ที่หาซื้อทั่วไปได้ยาก จึงเหมาะสำหรับผู้ใช้งานที่ชอบเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ โดยสารโดยเครื่องบิน หรือผู้ที่ต้องพับเก็บรถเข็นไฟฟ้าขึ้นท้ายรถบ่อยๆ

ส่วนแบตเตอรี่กรดตะกั่วเป็นแบตเตอรี่ประเภทเดียวกันกับแบตเตอรี่รถยนต์ทำให้มีน้ำหนักค่อนข้างเยอะ แต่เป็นแบตเตอรี่แห้งไม่ต้องเติมน้ำกลั่น เนื่องจากเป็นแบตที่มีน้ำหนักเยอะจึงเหมาะกับการใช้งานที่ไม่เน้นเดินทาง ส่วนใหญ่ใช้งานบริเวณบ้าน นานๆพับเก็บยกใส่รถ หรือหากต้องการขึ้นเครื่องบินก็สามารถขึ้นได้และโหลดแบตเตอรี่ลงใต้ท้องเครื่องไปพร้อมกับรถเข็น หาซื้อง่ายซื้อทั่วๆไปตามร้านขายแบตเตอรี่ได้ราคาถูกกว่าแบตเตอรี่ลิเธียม

กลับสู่สารบัญ